Άγιος Δημήτριος ο Λουμπαρδιάρης

Η εκκλησία του Αγίου Δημητρίου του Λουμπαρδιάρη είναι κτισμένη σε μια πανέμορφη τοποθεσία. Βρίσκεται στη συμβολή των οδών Διονυσίου Αρεοπαγίτου και Απο­στόλου Παύλου, στην Αθήνα. Είναι εκκλησία του 16ου αιώνα. Στα 1658, φρούραρχος στην Αθήνα ήταν ο Γιουσούφ Αγάς.

Την ημέρα της γιορτής ίου Αγίου Δημητρίου, 26 Οκτωβρίου 1658, ο Γιουαούφ έδωσε εντολή όλα τα κανόνια από τα Προπύ­λαια, καθώς και το μεγαλύτερο, η λουμπάρδα, να στραφούν προς τον Άγιο Δημήτριο με σκοπό να σκοτωθούν όλοι οι Χρι­στιανοί που θα βρίσκονταν εκεί κατά την ώρα της Θείας λει­τουργίας. Στο μεταξύ, από την προηγούμενη είχε δώσει εντολή να γίνει μονοκλησιά. Δηλαδή, να λειτουργήσει μόνον ο Άγιος Δημήτριος, ώστε να μαζευτεί εκεί πολύς κόσμος.

Ο μητροπολίτης Άνθιμος όμως, θεώρησε σωστό να λει­τουργήσουν όλες οι εκκλησίες που γιόρταζαν. Την ημέρα, λοι­πόν, της γιορτής κι ενώ ο Αχμέτ ο αρχιπυροβολητής, ετοιμαζό­ταν να ανάψει τα πυροβόλα, καθώς και τη λουμπάρδα (= μεγά­λο κανόνι) για να σκοτωθούν όλοι οι Χριστιανοί, κεραυνός έπε­σε στα Προπύλαια, επάνω στην πυριτιδαποθήκη με αποτέλε­σμα να σκοτωθούν επί τόπου ο Γιουσούφ Αγάς με την οικογένειά του, καθώς και ο αρχιπυροβολητής. Η βροχή, που στο με­ταξύ έπεφτε δυνατή, σταμάτησε αμέσως και ο ουρανός καθά­ρισε σα να μην έγινε τίποτε.

Το θαύμα μαθεύτηκε γρήγορα στην πόλη και από τότε ο Άγιος Δημήτριος πήρε το παρωνύμιο Λουμπαρδιάρης – βομβαρδιστής.

 

ΠΙΣΩ