ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΙΩΤΩΝ 2010

ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ

Η ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ ΤΟΥ 2010

 

Σύνολο κατοίκων: 214 – Άνδρες: 110 – Γυναίκες: 104

Από τους 214 κατοίκους οι 122 είναι συνταξιούχου ΟΓΑ

 

Με τη συμπλήρωση της πρώτης δεκαετίας από την προηγούμενη απογραφή του συλλόγου του 2000, αποφασίσαμε και πάλι να απογράψουμε να καταγράψουμε και να συγκρίνουμε τη φθίνουσα πορεία της Καλλιπεύκης.

Η ελληνική ύπαιθρος ερημώνει. Τα μεγάλα αστικά κέντρα παρά τη μεγάλη ανεργία που υπάρχει ο πληθυσμός αυξάνεται συνεχώς. Οι νέοι εγκαταλείπουν τα χωριά  και αναζητούν καλύτερη τύχη στις μεγάλες πόλεις. Έτσι τα χωριά μας έχουν γίνει τόπος ηλικιωμένων. Είναι αυτοί που αντιστέκονται και παραμένουν και δίνουν ζωή στα χωριά μας . Ως πότε όμως; Τα χρόνια περνούν και σιγά – σιγά φεύγουν για την τελευταία κατοικία χωρίς να αντικαθίστανται. Ένας παππούς πεθαίνει  ένα σπίτι κλείνει , αφού η γιαγιά ακολουθεί τις περισσότερες φορές τα παιδιά στις πόλεις. Στο φύλλο αυτό θα διαβάσετε όλους τους μονίμους κατοίκους στο χωριό μας την χειμερινή περίοδο .

 

α/α Ν Α/Π Σ/Κ Ονοματεπώνυμο Ηλικία Ιδιότητα Επάγγελμα
1 1 1 Γκαβούτσικος Αστέριος 6 πατέρας συν/χος-ΙΚΑ
2 2 Γκαβούτσικου Ευτυχία 6 μητέρα συν/χος ΟΓΑ
3 3 Γκαβούτσικος Κων/νος 3 γιος κτηνοτρόφος
4 4 Γκαβούτσικος Γεώργιος 3 γιος κτηνοτρόφος
5 5 Γκαβούτσικος Ιωάννης 3 γιος κτηνοτρόφος
2 1 6 Γκαβούτσικος Μανώλης 7 πατέρας συν/χος-ΟΓΑ
2 7 Γκαβούτσικου Γτεργιανή 6 μητέρα οικιακά
3 8 Γκαβούτσικου Χάιδω 3 κόρη οικιακά
4 9 Γκαβούτσικος Χρήστος 3 γιος κτηνοτρόφος
3 1 10 Μαντάς Κων/νος 5 πατέρας κατρ/χης
2 11 Μαντά Μαρία 5 μητέρα οικιακά-καφε
3 12 Μαντάς Απόστολος 3 γιος κρεοπώλης
4 1 13 Τσιαπλέ Παγώνα 7 χήρα συν/χος ΟΓΑ
5 1 14 Οικονόμου Χρήστος 4 πατέρας κατ/ρχης
2 15 Οικονόμου Αγλαία 4 μητέρα οικιακά-καφέ
3 16 Οικονόμου Απόστολος 1 Γιος μαθητής-γυμν
6 1 17 Παπαδημητρίου Αστέριος 4 πατέρας κατ/ρχης
2 18 Παπαδημητρίου Αποστολία 4 μητέρα ξενοδόχος
3 19 Παπαδημητρίου Πολύζος 2 γιος ξενοδόχος
4 20 Παπαδημητρίου Κων/νος 2 γιος ξενοδόχος
5 21 Παπαδημητρίου Όλγα 2 γιος ξενοδόχος
7 1 22 Μιχαντάς Αθανάσιος 7 πατέρας συν/χος-ΟΓΑ
2 23 Μιχαντάς Παναγιώτης 1 γιος μαθητής
8 1 24 Γκουγκουλιάς  Νικ του Δ 3 πατέρας αυτ/στής
2 25 Γκουγκουλιά Φιλιώ 2 μητέρα οικιακά
3 26 Γκουγκουλιάς Δημήτριος 0 γιος μαθητής
4 27 Γκουγκουλιάς Βασίλειος 0 γιος μαθητής
9 1 28 Γκουγκουλιάς Δημ του Ν ικ 5 πατέρας αυτ/στής
2 29 Γκουγκουλιά Ηλέκτρα 5 μητέρα οικιακά
3 30 Γκουγκουλιάς Παντελής 2 γιος φοιτητής
10 1 31 Παπαιωάννου Δημ του Απ. 8 πατέρας συν/χος-ΟΓΑ
2 32 Παπαιωάννου Στεργιανή 7 μητέρα συν/χος-ΟΓΑ
3 33 Παπαιωάννου Χρίστος 4 γιος κτηνοτρόφος
11 1 34 Μαντάς Ιωάννης 5 πατέρας εργάτης
2 35 Μαντά Ελπίδα 5 μητέρα οικιακά
3 36 Μαντάς Κων/νος 2 γιος ταξιτζής
12 1 37 Σιώκος Κων/νος (Μπένιας) 7 πατέρας συν/χος-ΟΓΑ
2 38 Σιώκου Μαρία 6 μητέρα οικιακά
3 39 Σιώκος Ιωάννης 3 γιος κτηνοτρόφος
13 1 40 Λαμπίρης Τριαντάφυλλος 6 πατέρας συν/χος-ΟΓΑ
2 41 Λαμπίρη Βαγγελή 6 μητέρα οικιακά
14 1 42 Γκρίζιας Κων/νος 4 πατέρας γεωργός
2 43 Γκρίζια Βάσσω 3 μητέρα οικιακά
3 44 Γκρίζιας Ιωάννης 2 γιος φοιτητής
4 45 Γκρίζια Παρασκευή 7 γιαγιά συν/χος-ΟΓΑ
15 1 46 Μητσιοπούλου Σταματή 8 μητέρα συν/χος-ΟΓΑ
2 47 Μητσιοπούλου Χάιδω 4 κόρη οικιακά
3 48 Μητσιόπουλος Χρήστος 4 γιος οδηγός
16 1 49 Μπουρουνίκος Κων/νος 7 πατέρας συν/χος-ΟΓΑ
2 50 Μπουρουνίκου Μαρία 7 μητέρα συν/χος-ΟΓΑ
3 51 Μπουρουνίκος Αστέριος 3 γιος κτηνοτρόφος
17 1 52 Μπουρουνίκος Ιωάννης 3 πατέρας κτηνοτρόφος
2 53 Ρημαγμού Μαρία 3 μητέρα οικιακά
3 54 Μπουρουνίκος Κων/νος 0 νήπιο
18 1 55 Κυλινδρή Μαρία 6 αδελφή οικιακά
2 56 Κυλινδρή Χάιδω 6 αδελφή συν/χος-ΟΓΑ
3 57 Κυλινδρή Τασία 5 αδελφή οικιακά
19 1 58 Μουστακάς Βασίλειος 6 πατέρας συν/χος-ΟΓΑ
2 59 Μουστακά Παραγευή 6 μητέρα οικιακά
3 60 Μουστακάς Αντώνιος 2 γιος εργάτης
20 1 61 Βαρδακάρης Αθανάσιος 8 πατέρας συν/χος-ΟΓΑ
2 62 Βαρδακάρη Μαρία 7 μητέρα συν/χος-ΟΓΑ
3 63 Βαρδακάρης Αστέριος 4 γιος εργάτης
21 1 64 Παπαδημητρίου Χρυσάνθη 4 μητέρα κτηνοτρόφος
2 65 Παπαδημητρίου Πολύζος 2 γιος κτηνοτρόφος
22 1 66 Καραμπατής Ιωάννης 5 πατέρας κτηνοτρόφος
2 67 Καραμπατή Μαρία 4 μητερα κτηνορόφος
3 68 Καραμπατής Απόστολος 2 γιος οδηγός
23 1 69 Θεοδοσίου Αστέριος 7 άνδρας συν/χος-ΟΓΑ
2 70 Θεοδοσίου Μαρία 6 γυναίκα συν/χος-ΟΓΑ
3 71 Θεοδοσίου Δημήτριος 6 αδελφός συν/χος-ΟΓΑ
24 1 72 Ντούρος Κων/νος 8 άνδρας συν/χος-ΟΓΑ
2 73 Ντούρου Μαρία 7 γυναίκα συν/χος-ΟΓΑ
3 74 Ντούρος Νικόλαος 7 αδελφός συν/χος-ΟΓΑ
25 1 75 ΠαπαδόνταςΙωάννης του Α 7 πατέρας συν/χος-ΟΓΑ
2 76 Παπαδόντας Αστέριος 3 γιος εργάτης
26 1 77 Ζαφείρης (Πάπος) Χρήστος 6 ,ανδρας συτ/χος-ΙΚΑ
2 78 Ζαφείρη Ελένη 5 γυναίκα οικιακά
27 1 79 Ρημαγμού Παρασκευή Ιωα 7 μητέρα συν/χος-ΟΓΑ
2 78 Ρημαγμός Γεώργιος 3 γιος γεωργός
28 1 80 Σαφείρης (Ντάσιος) Ζαφείρ 7 πατέρας συν/χος-ΟΓΑ
2 81 Ζαφείρη Σταματία 5 μητέρα οικιακά
3 82 Ζαφείρης Θωμάς 3 γιος κτηνοτρόφος
29 1 83 Γκαζγκάνη Κατερίνα 9 μητέρα συν/χος-ΟΓΑ
2 84 Γκαζγκάνη Ευαγγελία 6 κόρη συν/χος-ΟΓΑ
3 85 Γκαζγκάνη Χρυσάνθη 5 κόρη συν/χος-ΟΓΑ
30 1 86 Γκουγκουλιά Μαρούσιω 8 μητέρα συν/χος-ΟΓΑ
2 87 Γκουγκουλιάς Νικόλαος 4 άνδρας κτηνοτρόφος
3 88 Γκουγκουλιά Ευφημία 4 γυναίκα οικιακά
31 1 89 Δούκας Κων/νος του Αστ. 7 πατέρας συν/χος-ΟΓΑ
2 90 Δούκα Σταματή 7 μητέρα συν/χος-ΟΓΑ
3 91 Δούκας Αστέριος 3 γιος γεωργός
32 1 92 Τσιάτσιος Στέφανος 7 άνδρας συν/χος-ΟΓΑ
2 93 Τσιάτσιου Μαρία 7 γυναίκα συν/χος-ΟΓΑ
33 1 94 Δουλαπτσής Τριντάφυλλος 7 άνδρας συν/χος-ΟΓΑ
2 95 Δουλαπτσή Μαρία 7 γυναίκα συν/χος-ΟΓΑ
34 1 96 Δούκας Κων/νος 7 άνδρας συν/χος-ΟΓΑ
2 97 Δούκα Χρύσω 8 γυναίκα συν/χος-ΟΓΑ
35 1 98 Τσιάτσιος Γεώργιος 6 άνδρας συν/χος-δημ.
2 99 Τσιάτσιου Κατίνα 5 γυναίκα οικιακά
36 1 100 Κατσιούλα Παρασκευή 7 χήρα συν/χος-ΟΓΑ
37 1 101 Ζαφείρη Σταματία (πάπου) 8 μητέρα συν/χος-ΟΓΑ
2 102 Ζαφείρη Στέλλα 6 κόρη οικιακά
38 1 103 Μαντάς Δημήτριος του Πολ 8 άνδρας συν/χος-ΟΓΑ
2 104 Μαντά Στεργιανή 7 γυναίκα συν/χος-ΟΓΑ
39 1 105 Μασούρας Νικόλαος 7 άνδρας συν/χος-ΙΚΑ
2 106 Μασούρα Μάχη 7 γυναίκα συ/χος-ΟΓΑ
3 107 Μασούρας Ιωάννης 4 γιος εργάτης
40 1 108 Καραγιάννης Ιωάννης 8 άνδρας συν/χος-ΟΓΑ
2 109 Καραγιάννη Μαρίκα 6 γυναίκα συν/χος-ΟΓΑ
41 1 110 Κάγκουρας Απόστολος 7 άνδρας συν/χος-ΟΓΑ
2 111 Κάγκουρα Ασημούλα 5 γυναίκα οικιακά
42 1 112 Σαλαμπάσης Ιωάννης 6 άνδρας συν/χος-ΟΓΑ
2 113 Σαλαμπάση Ελένη 6 γυναίκα συν/χος-ΟΓΑ
43 1 114 Γκουγκουλιάς Δ. (Μαροδ) 7 άνδρας συν/χος-ΟΓΑ
2 115 Γκουδκουλιά Ελένη 6 γυναίκα συν/χος-ΟΓΑ
44 1 116 Γκουγκουλιάς Απός. του Ν. 6 άνδρας συν/χος δημ
2 117 Γκουγκουλιά Γραμματούλα 6 γυναίκα οικιακά
45 1 118 Μαντάς Γεώργιος του Πολ 8 άνδρας συν/χος-ΟΓΑ
2 119 Μαντά Ελευθερία 7 γυναίκα συν/χος-ΟΓΑ
46 1 120 Παπαιωάννου Απόσ. Γεωρ 7 άνδρας συν/χος-ΙΚΑ
2 121 Παπαιωάννου Παρασκευή 7 γυναίκα συν/χος-ΟΓΑ
47 1 122 Γκαντάκης Θωμάς 7 άνδρας συν/χος-ΟΓΑ
2 123 Γκαντάκη Κούλα 7 γυναίκα συν/χος-ΟΓΑ
48 1 124 Ρημαγμός Αστέρ του Κων 7 άνδρας συν/χος-ΟΓΑ
2 125 Ρημαγμού Μαρία 7 γυναίκα συν/χος-ΟΓΑ
49 1 126 Πολυζάς Γεργ του Πολυζ. 6 άνδρας κτηνοτρόφος
2 127 Πολυζά Ζωή 6 γυναίκα οικιακά
50 1 128 Κυλινδρής Νικ. του Ιωαν. 7 άνδρας συν/χος-ΟΓΑ
2 129 Κυλινδρή Τούλα 6 γυναίκα συν/χος-ΟΓΑ
51 1 130 Καλαμίδα Γραμματή 6 γυναίκα συν/χος-ΟΓΑ
52 1 131 Ρημαγμός Κων. του Γεωργ 7 άνδρας συν/χος-ΙΚΑ
2 132 Ρημαγμού Κούλα 7 γυναίκα συν/χος-ΟΓΑ
53 1 133 Κανελλιάς Δημ του Αθαν 7 άνδρας συν/χος –Δημ
2 134 Κανελλιά Μαρία 7 γυναίκα συν/χος-ΟΓΑ
54 1 135 Γκουντουβάς χρήστος 4 άγαμος γεωργός
55 1 136 Σαλαμπάσης Αστερ του Ε. 7 πατέρας συν/χος-ΟΓΑ
2 137 Σαλαμπάση Καλλιόπη 7 μητέρα συν/χος-ΟΓΑ
3 138 Σαλαμπάσης Χρήστος 3 γιος αυτ/στής
56 1 139 Καραμπατής Γεώρ του Απ. 7 άνδρας συν/χος-ΟΓΑ
2 140 Καραμπατή Θεοδώρα 7 γυναίκα συν/χος-ΟΓΑ
57 1 141 Καραμαπατής Ζήσης 7 άνδρας συν/χος-ΟΓΑ
2 142 Καραμπατή Ελευθερία 6 γυναίκα οικιακά
58 1 143 Γκούμας Ζήσης 6 άνδρας συν/χος-ΙΚΑ
2 144 Γκούμα Γιαννούλα 5 γυναίκα οικιακά
59 1 145 Σιώκος Ευάγγελος 7 άνδρας συν/χος-ΟΓΑ
2 146 Σιώκου Τούλα 6 γυναίκα συν/χος-ΟΓΑ
60 1 147 Δουλαπτσής Ιωάννης 7 Άνδρας συν/χος-ΟΓΑ
2 148 Γουλαπτσή Χριστίνα 6 Γυναίκα συν/χος-ΟΓΑ
61 1 149 Τσιούγος Χρήστος 7 άνδρας συν/χος-ΟΓΑ
2 150 Τγιούγκου Ελένη 7 γυναίκα συν/χος-ΟΓΑ
62 1 151 Μιχαντάς Γεώρ του Κων. 7 άνδρας συν/χος-ΙΚΑ
2 152 Μιχαντά Μαρία 6 γυναίκα συν/χος-ΟΓΑ
63 1 153 Κούσιος Δημήτριος 8 άνδρας συν/χος-ΟΓΑ
2 154 Κούσιου Μαρία 7 συναίκα συν/χος-ΟΓΑ
64 1 155 Γκαντάκης Ιωάννης 6 άνδρας συν/χος-ΙΚΑ
2 156 Γκαντάκη Ευαγγελία 5 γυναίκα οικιακά
65 1 157 Κοκότης Νικόλαος 9 άνδρας συν/χος-ΟΓΑ
2 158 Κοκότη Βασιλική 7 γυναίκα συν/χος-ΟΓΑ
66 1 159 Καστόρης Κων του Γεωρ 6 αδελφός συν/χος-ΟΓΑ
2 160 Καστόρη Φωτεινή 5 αδελφή οικιακά
67 1 161 Τακούλας Δημήτριος 6 άνδρας συν/χος-ΟΓΑ
2 162 Τακούλα Φωτεινή 6 γυναίκα οικιακά
68 1 163 Μητσιόπουλος Χρήστος 8 χήρος συν/χος-ΟΓΑ
69 1 164 Γκέτσιος Χρήστος του Ι 6 άνδρας συν/χος-ΟΓΑ
2 165 Γκέτσιου Μαρία 6 γυναίκα οικιακά
70 1 166 Παπαδόντας Κων του Ιωαν 7 άνδρας συν/χος-ΟΓΑ
2 167 Παπαδόντα Καλλιόπη 7 γυναίκα συν/χος-ΟΓΑ
71 1 168 Ντάσιος Γεώργιος 6 άνδρας συν/χος-ΟΓΑ
2 169 Ντάσιου Ντίνα 5 γυναίκα οικιακά
72 1 170 Ντάσιος Χρήστος 6 άνδρας συν- Γερμαν
2 171 Ντάσιου Τασία 5 γυναίκα οικιακά
73 1 172 Μιχαντάς Τριαντάφυλλος 6 άγαμος συν/χος-ΟΓΑ
74 1 173 Λιόβας Αστέριος 8 άνδρας συν/χος-ΟΓΑ
75 1 174 Μιχαήλ Ιωάννης 4 άνδρας κτηνοτρόφος
76 1 175 Ζαφείρη (Γαζέτα) Αγλαία 9 χήρα συν/χος-ΟΓΑ
77 1 176 Καρατόλιου Μαγδαλινή 8 χήρα συν/χος-ΟΓΑ
78 1 177 Παπαδημητρίου Τσιβούλα 8 χήρα συν/χος-ΟΓΑ
79 1 178 Παπαιωάννου Αστ. (Απ.) 8 χήρος συν/χος-ΟΓΑ
80 1 179 Αντωνίου Κατερίνα 6 χήρα συν/χος-ΙΚΑ
81 1 180 Παπαναστασίου Παγώνα 7 χήρα συν/χος-ΟΓΑ
82 1 181 Καστόρη Αθηνά 8 γυναίκα συν/χος-ΟΓΑ
83 1 182 Καστόρη Παρασκευή 8 χήρα συν/χος-ΟΓΑ
84 1 183 Γκουλιάρα Κούλα 8 χήρα συν/χος-ΟΓΑ
85 1 184 Τσικρικά Αγγελική 7 χήρα συν/χος-ΟΓΑ
86 1 185 Μητσιοπούλου Μάχη 8 χήρα συν/χος-ΟΓΑ
87 1 186 Καραδούκα Μαριγούλα 6 χήρα συν/χος-ΟΓΑ
88 1 187 Σιώκου Αλεξάνδρα 7 χήρα συν/χος-ΟΓΑ
89 1 188 Μαλιαχώβα Κούλα 8 συν/χος-ΟΓΑ
90 1 189 Αστέριος Γκουντουβάς 8 χήρος συν/χος-ΟΓΑ
91 1 190 Λαμπίρη Καλλιόπη 8 χήρα συν/χος-ΟΓΑ
92 1 191 Καραμπατής Θωμάς 6 άγαμος συν/χος-ΟΓΑ
93 1 192 Καραδούκα Ειρήνη 6 χήρα συν/χος-ΟΓΑ
94 1 193 Παπαστεργίου Αθηνά 7 χήρα συν/χος-ΟΓΑ
95 1 194 Παπαδόντας Θωμάς 8 χήρος συν/χος-ΟΓΑ
96 1 195 Καρπούζα Ελένη 7 χήρα συν/χος ΟΓΑ
97 1 196 Γκαβούτσικος Ιωάννης 6 άνδρας έμπορος
98 1 197 Αντωνίου Ζαφείρης 5 άνδρας εργάτης
99 1 198 Μιχαντά Παρασκευή 8 χήρα συν/χος-ΟΓΑ
100 1 199 Μητσιόπουλος Χρήστος 5 άνδρας επιπλοποιός
101 1 200 Οικονόμου Ιωάννης 7 Άνδρας συν/χος-ΟΓΑ
2 201 Οικονόμου Παρασκευή 6 Γυναίκα συν/χος-ΟΓΑ
102 1 202 Καραμπατής Ζήσης του Β. 5 άνδρας συν/χος-δημ
2 203 Καραμπατή 5 γυναίκα οικιακά
             
103 1 204 Nebi zyllali 3 άνδρας εργάτης
2 205 Kimete zylali 2 γυναίκα οικιακά
3 206 Fatmira Zylali 0 κόρη μαθήτρια
4 207 Rentis Zylali 0 γιος μαθητής
104 1 208 Leomard Zylali 3 άνδρας εργάτης
2 209 Emarilda Zylali 2 γυναίκα οικιακά
3 210 Krisjian Zylali 0 γιος μαθητής
105 1 211 Illi Braho 3 άνδρας εργάτης
2 212 Floreta Braho 3 γυναίκα οικιακά
3 213 Amarildo Braho 1 γιος εργάτης
4 214 Klaudio Braho 1 γιος μαθητής

 

 

 

Σύνολο κατοίκων:     214

Άνδρες:                      110

Γυναίκες:                    104

Από τους 214 κατοίκους οι 122 είναι συνταξιούχου ΟΓΑ

 

Σύνολο Νοικοκυριών: 105

 

Νοικοκυριά με ένα άτομο                  34

Νοικοκυριά με δύο άτομα                 42

Νοικοκυριά με τρία άτομα                 22

Νοικοκυριά με τέσσερα άτομο         05

Νοικοκυριά με πέντε άτομα              02

 

Επεξηγήσεις

Όσοι είναι από μηδέν έως δώδεκα χρονών σημειώνονται με το κωδικό μηδέν (0)

Όσοι είναι από 13 έως 20 σημειώνονται με τον κωδικό ένα (1) και ούτω καθεξής.

 

Έτη                              Κωδικός                                             Αριθμός ατόμων

Από 0 έως 12                                    0                                                          06

Από 13 έως 20                                 1                                                          03

Από 21 έως 30                                 2                                                          10

Από 31 έως 40                                 3                                                          21

Από 41 έως 50                                 4                                                          20

Από 51 έως 60                                 5                                                          21

Από 61 έως70                                  6                                                          46

Από 71 έως 80                                 7                                                          59

Από 81έως 90                                  8                                                          25

Από 91 έως 100                               9                                                          03

 

 

Διευκρινίσεις:

Στον παραπάνω πίνακα συμπεριλαμβάνονται και οι ηλικιωμένοι οι οποίοι φεύγουν κατά τη διάρκεια του χειμώνα και μένουν στα παιδιά τους.

Επίσης αναγράφονται και οι τρεις οικογένειες των αλλοδαπών (Αλβανών) οι οποίοι μένουν όλο το χρόνο στο χωριό και τα παιδιά τους πηγαίνουν στο δημοτικό σχολείο

Υπάρχουν καλλιπευκιώτες οι οποίοι οι οικογένειές τους μένουν στους Γόννους , Αμπελώνα , Λάρισα ,αλλά οι δραστηριότητές τους είναι στο χωριό με αποτέλεσμα τις περισσότερες μέρες της χειμερινής περιόδου να βρίσκονται

στην Καλλιπεύκη και δεν αναγράφονται στον πίνακα.

Αυτοί είναι:

Χαράλαμπος Ντούρος

Θανάσης Τσιαπλές

Αναστάσιος Κούσιος

Αστέριος Μούργκας

Γιάννης Παπαδόντας

Δημήτριος Μαντάς κατρ/χης

Θεόδωρος Γκαζγκάνης

Ευάγγελος Γκαζκάνης

Κων/νος Γκαβούτσικος.

 

Ακόμη υπάρχουν και οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι μένουν στο χωριό  από 2 έως έξι μήνες, καθώς τον χειμώνα ξεχειμάζουν στον κάμπο.

Υπάρχουν  καλλιπευκιώτες κυρίως ηλικιωμένοι οι οποίοι φεύγουν κατά την διάρκεια του χειμώνα  μένουν με τα παιδιά τους εκτός του χωριού και αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ