ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ 105

Ευχαριστίες

 Το Δ. Σ. του Συλλόγου μας, ευχαριστεί θερμά όλους όσους παρακάτω αναφέρονται, για την οικονομική βοήθεια – χορηγία και συμπαράσταση, χωρίς την οποία η 1η συνάντηση των χορευτικών συγκροτημάτων Κάτω Ολύμπου θα ήταν αδύνατη.

 1. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
 2. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας
 3. Δήμος Γόννων
 4. Δασαρχείο Λάρισας
 5. Δασονομείο Καλλιπεύκης
 dia1  dia2 dia3
 dia5  dia6 dia7
 dia8  dia9 dia10
 dia11  dia13  dia14

dia12

 1. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ: Βιολογικοί Καθαρισμοί, επεξεργασία νερών, Βιομηχανική περιοχή Λάρισας, Τ.Θ. 1607 – 410 02 ΛΑΡΙΣΑ. Τηλ.:0410541386, 541031, 541032 Fax:0410541354, Email: karkanias@otenet.gr
 2. ΜΠΕΤΟΜΙΧ ΑΕ Αιγάνη, Τσιούρβας Α. – Καλούσης Α. Τηλ.: 0495095210 & 0495095410
 3. Σταθμός Υπεραστικών Λεωφορείων Ασ. Παπαστεργίου, Πλατεία ΟΣΕ, Λάρισα, τηλ.: 0410554111
 4. Καταστήματα ειδών σπορ COUGAR, Λάρισα Κούμα 18, Κούμα 26, Ασκληπιού 6, Κενταύρων 2 και Τρίκαλα Ασκληπιού 3, τηλ.: 0410287579,0410253902, 0410531002 & 0431078182
 5. Βιομηχανία Γεωργικών Μηχανημάτων Αστερίου Γκουγκουλιά & ΣΙΑ Ο.Ε. 6ο χιλ. Λάρισας – Βόλου. Τ.Κ. 451 00, τηλ.: 0410571101
 6. Κατεργασία και εμπόριο ξυλείας αδελφών Γκαζγκάνη, Καλλιπεύκη, τηλ.: 0495096262
 7. Πλεκτά Ιακωβάκης, 6ο χιλ. Λάρισας – Τρικάλων, Τ.Θ. 1218, 411 10 ΛΑΡΙΣΑ, τηλ.: 0410851330, Fax:0410851331, Email: iak@bee.gr
 8. Δασικός Συνεταιρισμός Καλλιπεύκης
 9. Εργολήπτης Δημοσίων Έργων, Καράνης Γιώργος, Κουμουνδούρου 22, Λάρισα, τηλ.: 0410259026
 10. Ομάδα υλοτομίας και μετατόπισης ξυλείας Μούργκα Γιάννη του Αστερίου, Καλλιπεύκη
 11. Οικοδομικά υλικά και χωματουργικές εργασίες, Δημήτριος Γκουγκουλιάς, Καλλιπεύκη, τηλ.: 0495096205, κινητό: 0973291128
 12. Εισαγωγές εμπορία αυτοκινήτων AUTO MOBILE ΓΚΟΥΓΟΥΛΙΑΣ,     3ο χιλ. Λάρισας – Φαρσάλων, τηλ.: 0410661349, κινητά: 0974816551 – 0973742884, http://www.gougoulias.gr Email: info@gougoulias.gr
 13. Στούντιο ’λφα – Textil Gruppe, Γιώργος Πασχούδης, 415 00 ΝΕΕΣ ΚΑΡΥΕΣ, ΛΑΡΙΣΑ, Τ.Θ. 1242, τηλ.: 0410680100, Fax: 0410791335, Email: studioa@otenet.gr και
 14. Γραφείο Γενικού Τουρισμού ΚΤΕΛ Ημαθίας, Ήρας 23, 591 00 ΒΕΡΟΙΑ, τηλ.: 0331076007, Fax: 0331024950

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ