ΔΩΡΕΕΣ – ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Δωρεές για την Εκκλησία
1. Κατσιούλας Αστέριος Ζήση Σερρών 5.000 δρχ. εις υγεία της οικογένειάς του και της μνήμης των γονέων του.
2. Πατούλιας Ιωάννης Λεπτοκαριά 5.000 δρχ. εις υγεία της οικογένειας του και της μνήμης πάντων των πατέρων και Αδελφών.
3. Μαρία Καπέλα ή Τσολάκη 10.000 δρχ. εις υγεία της οικογένειάς της και της μνήμης των γονέων της.
4. Ντράντου Τριγώνα ή Μασούρα 10.000 δρχ. εις υγεία της οικογένειάς της και της μνήμης των γονέων της για την εκκλησία.
5. Ανώνυμη 200 δολάρια Καναδά εις υγεία της οικογένειάς της και της μνήμης όλων των συγγενών.
6. ’ννα Κανελιά του Δημ. Περίσταση Κατερίνης 50.000 δρχ. για την μνήμη του ανδρός της και των γονέων και συγγενών της.

Συνδρομές προς το σύλλογο

1) Συντριβάνης Θεμιστοκλής (Κομοτηνή) 10.000
2) Μιχαντάς Αθ/σιος (Καλλιθέα Κατερίνης) 2.000
3) Μουσουλής Κων/νος (Κατερίνη) 2.000
4) Μιχαήλ Βαρβάρα (Κατερίνη) 5.000
5) Ροκάς Απόστολος (Τρίκαλα) 2.000
6) ’γνωστος 4.000
7) Παπαναστασίου Αναστάσιος του Δημ. (Καναδάς) 10.000
8) Κατσιούλας Αστέριος (Σέρρες) 5.000
9) Σακουράβα Ευαγγελία 5.000
10) Μητσιόπουλος Θεόδωρος 10.000
11) Τσιάτσιος Χρήστος (Σέρρες) 5.000
12) Παπαστεργίου Νίκος του Κων/νου 5.000
13) Ποδάρα Χριστίνα 5.000
14) Καλούσης Κων/νος 10.000 ’ργος
15) Μασούρας Ιωάννης του Γεωργ. 10.000
16) Κατσιούλας Αντώνιος 10.000
17) Παπαδόντας Χρήστος 100 δολ. Καναδά
18) Σιώκως Νίκος 5.000
19) Κουτσιαρής Αναστάσιος 5.000
20) Οικονόμου Απόστολος 5.000
21) Γκαζγκάνης Ιωάννης 5.000
22) Φραγκάκης Νικόλαος 2.500
23) Κουσέρας Γρηγόριος 9.000
24) Ντόντος Αστέριος 4.000
25) Ζαφείρη Βασιλική του Νικ. 10.000
26) Δεμερτζής Αθανάσιος 5.000
27) Γκρίζιας Βασίλειος 4.000
28) Χατζής Νίκος 5.000
29) Μπουρονίκος Αστέριος του Νικ. 9.000
30) Βαρσάμη Καίτη 2.000
31) Καλούσης Αθάνασιος του Ιωάν. 9.000
32) Πατούλιας Διονύσιος 5.000
33) Γκουγκουλιάς Κων/νος του Αστερ. 20.000
34) Μασούρας Ιωάννης του Νικ. 3.000
35) Παπαδούλης Γεώργιος (Αθήνα) 10.000
36) Παπαϊωάννου Απόστολος (Αμπελώνα) 5.000
37) Λαφαζάνης Μιχάλης (Αμπε-λώνας) 2.000
38) Τσιούγκος Γεώργιος 5.000
39) Καραούλης Νικόλαος 5.000
40) Κομνηνός Αναστάσιος 2.000
41) Ρημαγμού Βούλα 5.000
42) Ζαφείρη Βασιλική του Ιωάν. 10.000
43) Μαντάς Κυριάκος 50 δολ. Καναδά
44) Τόλιος Αναστάσιος Δήμαρχος Γόννων 40.000

Ευχαριστούμε για την προσφορά σας.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ