Ιστορία της Καλλιπεύκης

Ιστορία της Καλλιπεύκης

Ομιλία του Ζήση Παπαδημητρίου
που εκφωνήθηκε τον Ιούνιο του 1983
στην πλατεία της Καλλιπεύκης