ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ

Πατριώτισσες και πατριώτες,

Γεια σας,

Ζω στην ξενιτιά εδώ και 38 χρόνια. Από την πρώτη μέρα της άφιξης μου στη μακρινή και φιλόξενη Αυστραλία, αφοσιώθηκα και εργάζομαι ακούραστα για τη διατήρηση της κουλτούρας και της γλώσσας μας.

Βρεθήκαμε και πάλι φέτος, με τη γυναίκα μου Μαρία στο καλλιπευκιώτικο αντάμωμα, που διοργάνωσε το Δ.Σ. του ΜΕΣΑΚ, το Σάββατο 9 Αυγούστου στην πλατεία του χωριού μας. Χαρήκαμε, γλεντήσαμε και απολαύσαμε τις παραδόσεις μας και ιδιαίτερα τη συμμετοχή των μικρών παιδιών στους παραδοσιακούς χορούς, που εμάς τους ξενιτεμένους μας λείπουν πολύ εκεί στην ξενιτιά που ζούμε.

Θα ήθελα με την ευκαιρία να συγχαρώ τα μέλη του Δ.Σ. και να τους προτρέψω να συνεχίσουν με δύναμη και ζήλο και θα παρακαλούσα όλους εμάς να τους συμπαρασταθούμε και να τους

βοηθήσουμε, όσο μπορούμε.

Καλοπροαίρετα και χωρίς να παρεξηγηθώ, να αναφέρω πως μετά το πανηγύρι ακούστηκαν πολλά σχόλια θετικά και αρνητικά, σχετικά με την οργάνωση της εκδήλωσης, όπως συνήθως γίνεται. Σίγουρα δεν ήταν τέλεια. Έχω μεγάλη εμπειρία από οργάνωση παρόμοιων εκδηλώσεων στα νοτιοανατολικά προάστια της Μελβούρνη και ποτέ δεν καταφέραμε να είναι όλα τέλεια όσο κι αν το προσπαθήσαμε. Αυτό δεν πρέπει να μας απογοητεύει αλλά αντίθετα να μας ενώνει και να μας δυναμώνει ώστε στο μέλλον να τα κάνουμε καλύτερα. Σημασία έχει πως ο κόσμος γλέντησε ασταμάτητα με πολύ κέφι μέχρι το πρωί.

Με την ευκαιρία θα ήθελα να σχολιάσω την πράξη του πατριώτη μας Ζήση Καραμπατή του Βασιλείου, όταν με την παρέα μας βρεθήκαμε στην Πατωμένη για να απολαύσουμε τη φύση. Και τον είδαμε να μαζεύει τα σκουπίδια που άφησαν οι αφελείς επισκέπτες! Συγχαρητήρια Ζήση, εύχομαι να σε μιμηθούν κι άλλοι και να κρατάμε πάντα καθαρό το πανέμορφο αυτό τοπίο, ιδιέτερα τώρα με τα έργα που έγιναν και άλλαξαν κυριολεκτικά την εικόνα της Πατωμένης. Αξίζουν συγχαρητήρια και στον πρόεδρο, Χρήστο Οικονόμου και εύχομαι γρήγορα να καθαριστούν και τα μπάζα που έμειναν γύρω από τα αποχωρητήρια από τους εργολάβους.

Φιλικά και με εκτίμηση

Γιάννης Μαντάς

Μελβούρνη Αυστραλίας

 

—-

 

Με την επιστολή μου αυτή θα αποπειραθώ να προσεγγίσω το φαινόμενο της απερχόμενης αναστολής λειτουργίας του Μ.Ε.Σ.Α.Κ.

Παρακολούθησα και διαπίστωσα ότι τα 2 – 3 τελευταία έ­τη στις γενικές συνελεύσεις του Μ.Ε.Σ.Α.Κ. για την εκλογή των μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετείχαν τα απερχόμενα μέ­λη και 10-12 το πολύ άλλοι φί­λοι ή μέλη του συλλόγου.

Πλήρης αδιαφορία, ενώ η πλατεία ήταν γεμάτη από μέλη και μη του Μ.Ε.Σ.Α.Κ.

Γιατί αυτή η αδιαφορία;

Μήπως η ύπαρξη του Μ.Ε.Σ.Α.Κ. είναι πλέον περιττή;

Σαφώς ΟΧΙ.

Η τριακονταετής λειτουργία του Μ.Ε.Σ.Α.Κ. δείχνει ότι απέ­δειξε μεγάλη δραστηριότητα στην εκτέλεση έργων, αλλά και στους κυρίως στόχους του, που είναι δραστηριότητες επιμορ­φωτικού χαρακτήρα (προβολή των φυσικών πλεονεκτημάτων του τόπου μας, ανταμώσεις, γιορτές, εκδόσεις βιβλίων κ.ά.).

Όλη αυτή η τριακονταετής προϊ­στορία συνηγορεί στην αναγκαι­ότητα συνέχισης και λειτουρ­γίας του Μ.Ε.Σ.Α.Κ. Αυτό είναι αποδεκτό από όλους.

Γιατί όμως υπάρχει τόση α­διαφορία μόνο στην ανάληψη υ­πεύθυνων καθηκόντων, ενώ εί­ναι δεδομένη η στήριξη του Συλ­λόγου από όλους και ιδιαίτερα η οικονομική στήριξη με τις εθε­λοντικές ενισχύσεις;

Μήπως αδιαφορούν τα μέλη ή δε θέλουν να συμμετέχουν α­ναλαμβάνοντας υπεύθυνα κα­θήκοντα, επειδή φοβούνται ότι δεν έχουν ικανότητες;

Ασφαλώς ΟΧΙ.

Όλοι οι Καλλιπευκιώτες μέλη του Μ.Ε.Σ.Α.Κ. και μη, σε όποιο επαγγελματικό χώρο δραστη­ριοποιούνται (επιστημονικό, ε­μπορικό, τεχνικό, δασικό, γεω-γροκτηνοτροφικό κ.λ.π.) έχουν να επιδείξουν καταπληκτικές α­τομικές επιτυχίες. Επομένως θέμα ικανοτήτων δεν υπάρχει. Όλοι μπορούν να ανταποκρι­θούν στις υποχρεώσεις, ως μέλη του Δ.Σ. εφ’ όσον το θέλουν.

Γιατί όμως δεν θέλουν;

Μήπως δεν έχουν χρόνο;

ΟΧΙ.

Για όλους υπάρχει χρόνος, μειώνοντας λίγο το χρόνο ανά­παυσης, διασκέδασης ή άλλων δραστηριοτήτων.

Μήπως φοβούνται ανεύθυνα σχόλια και ανερμάτιστη κριτική για αποφάσεις που θα παίρ­νουν;

Αυτά τα σχόλια όταν γίνονται εκτός των οργάνων του Μ.Ε.Σ.Α.Κ. (πλατείες, καφενεία κ.α.) είναι καθ’ ολοκληρία απορ­ριπτέα. Ο συνετός άνθρωπος μέλος ή μη συμμετέχει στις συ­νεδριάσεις του Δ.Σ. ή της γενι­κής συνέλευσης και εκεί ανα­πτύσσει τις όποιες αιτιάσεις του, που αν έχουν και θετική βά­ση θα προβληματίσουν τους δι­οικούντες το Σύλλογο και θα συμβάλλουν στην καλύτερη α­ντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων.

Μήπως ως μέλη του Δ.Σ. με τις παρεμβάσεις τους θα γίνε­τε δυσάρεστοι σε άλλες αρχές;

ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΣΤΟΡΗΣ

Αθήνα

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ