Ευχές

Ευχές από το Δ.Σ. για τη νέα χρονιά 

Ζούμε σε μια περίοδο που τη χαρακτηρίζει το «εγώ», σε μια περίοδο, όπου αξίες για δικαιοσύνη, ισονομία, ειλικρίνεια, αγάπη, και ανθρώπινη κοινωνία, αμφισβητούνται καθημερινά όχι μόνο από πρόσωπα αλλά και από οργανωμένους φορείς ή θεσμούς… για την περίοδο αυτή, για το νέο έτος 2006, ευχόμαστε σε όλους εκτός από υγεία και προσωπική δημιουργία, έμπνευση σε μια κοινή προσπάθεια για αλλαγή σε μια κοινή προσπάθεια για καθιέρωση των παραπάνω αξιών, έμπνευση σε μια κοινή προσπάθεια ώστε η νέα χρονιά, το 2006, να είναι πράγματι καλή.

Το Δ.Σ.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ