Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ

Τα τρομακτικά που συνέβησαν στη Νέα Υόρκη, στρέφονται α­ν αμφίβολα κατά της Ανθρωπότητας στο σύνολο της.

Τα κα­ταδικάζουμε και υποστηρίζουμε μέτρα για την μη επα­νάληψη τους.

Όλα όσα σχεδιάζονται, για την πάταξη της τρομοκρατίας, ενδέχεται να επηρεάσουν τις Ατομικές Ελευθερίας μας ή και την Εθνική μας Ασφάλεια. Για αυτά διαφωνούμε.

Θεωρούμε πως το πρόβλημα της τρομοκρατίας, διεθνών διαστάσεων, αντιμετωπίζεται με διεθνή συνεννόηση και πολιτικές πρωτοβουλίες κι όχι με πολεμική σύγκρουση.

Το Δ.Σ.

11-9-01

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ