Η σοφία και η γνώση με δυο λέξεις

«Πράσινα άλογα”

Σημαίνει: Προήλθε «ηχοπλαστικά” από τη φράση «Πράττειν ή πράσσειν άλογα” δηλαδή πράττεις μη λογικά (ά-λογα = παράλογα) και σημαίνει και στις δύο περιπτώσεις υπερβολές, τερατολογίες. (υπάρχουν και άλλες ερμηνείες ή εκδοχές)

(από το site του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου)

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ