Η σοφία με δυο λέξεις

«αετός μυϊας ου θηρεύει»

Σημαίνει: Ο αετός δεν πιάνει μύγες. Δηλαδή οι σημαντικοί δεν ασχολούνται με μικροπράγματα.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ