ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 23-8-2009 ΕΩΣ 13-8-2011

ΕΣΟΔΑ

ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ                          6.914,67€

ΧΟΡΟΙ                                                                                                         8.950,00€

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ                                                                                             7.209,00€

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                                                                                 23.073,67€

 

ΕΞΟΔΑ

ΕΚΔΟΣΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ                                              8.181,39€

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΧΟΡΟΥ (ΔΑΣΚΑΛΟΣ)                                                     800,00€

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ)                                   933,00€

ΧΟΡΟΣ(ΔΩΡΑ-ΛΑΧΝΟΙ)                                                                      1.148,87€

ΟΡΧΗΣΤΡΕΣ ΧΟΡΩΝ                                                                            5.550,00€

ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΚΡΟΕΞΟΔΑ                                                                       453,64€

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ                                                              350,00€

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                     366,00€

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ                                                                              17.782,30€

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                                                                    23.073,67€

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ                                                                    17.782,30€

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ                                                5.291,37€

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   Ο ΤΑΜΙΑΣ

ΤΣΙΑΠΛΕΣ ΘΩΜΑΣ                                                  ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑΣ ΦΑΝΗΣ

ΠΙΣΩ