Κατάσταση δωρητών για την επένδυση της πέτρας στην εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Πατωμένη

ekk_0 ekk_1 ekk_2 ekk_3 ekk_4 ekk_5 ekk_6

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ