ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τα τελευταία χρόνια το ΥΠΕΠΘ προωθεί την περιβαλλοντική εκπαίδευση και δίνει μεγάλο βάρος σ’ αυτή, δημιουργώντας Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και προτρέποντας τους μαθητές όλων των βαθμίδων να ασχολούνται με το περιβάλλον με τη στενή αλλά και την ευρύτερη έννοια, μέσα από προγράμματα που επιλέγουν και υλοποιούν οι μαθητές σε συνεργασία με τους καθηγητές ή τους δασκάλους τους και μέσα από επισκέψεις σε κέντρα Π.Ε. όπου οι μαθητές ακολουθούν τα προγράμματα που προσφέρονται εκεί. Έτσι έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν αλλά και να μάθουν πολλά μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, οι οποίες κατά κανόνα είναι και πιο αποτελεσματικές.

Τέτοια κέντρα υπάρχουν σήμερα 17 σε όλη την Ελλάδα και σύντομα πρόκειται να γίνουν τριάντα. Τα κέντρα αυτά είναι συνήθως σημαντικές εγκαταστάσεις και λειτουργούν με ευθύνη καθηγητών και δασκάλων. Σε άλλα είναι 5 σε άλλα 7 ή και περισσότεροι εκτός από το βοηθητικό προσωπικό, γιατί τα περισσότερα από αυτά έχουν τη δυνατότητα της φιλοξενίας των μαθητών για δυο-τρεις ημέρες. Στη Θεσσαλία υπάρχει μόνο ένα στο Βόλο. Στο νομό Λάρισας, έναν από τους μεγαλύτερους νομούς της χώρας, δεν υπάρχει. Είναι πολύ πιθανό αν η νομαρχία Λάρισας ή ο Δήμος μας, το ζητήσουν να γίνει. Και ο Δήμος Γόννων είναι από τους πλέον κατάλληλους για τη δημιουργία Κέντρου περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, επειδή διαθέτει πλούσια διαμόρφωση εδάφους και πλουσιότατη χλωρίδα και πανίδα, αφού βρίσκεται στον Κάτω Όλυμπο και διασχίζεται από το εθνικό μονοπάτι Ο2. Οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται, οι επισκέπτες που πρόκειται να υπάρξουν και κύρια οι συμβολή στη γνώση, που θα προσφέρει πρέπει να προβληματίσουν. Νομίζουμε κ. Δήμαρχε, πως πρέπει ο Δήμος μας, να ερευνήσετε το θέμα.

kpe

Το σήμα του Κ.Π.Ε. Νάουσας

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ