ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

Η Παρασκευή Καραμπατή του Ιωάννη με τον Οικονό­μου………

Η Πατουλιά Παναγιώτα με το Γιάννη…………… από τη Λά­ρισα.

Ο Χρήστος Ιωάννη Δούκα με την……………….. από τη Λάρισα.

Ο Μασούρας Γεώργιος του Ιωάννη με την Ευαγγελία Γκουγκούλη, από την Τσαπουρνιά.

Η Τσακάλη Μαρία του Κων/νου με το Χατζηπούλιο Αναστά­σιο, από τη Λάρισα.

Η Καστόρη Ματούλα του Σπύρου με το Σφακτό Πάρη, από την Αθήνα.

Η Βούλα Ντόντου με τον Μπουκουβάλα Ρούλη, από τη Λάρι­σα. 

ΓΑΜΟ!

Ο Τσιούγκος Ιωάννης του Παύλου με τη Λόβα Σταυρούλα, α­πό τον Αμπελώνα.

Ο Χρήστος Παπαναστασίου του Αστεριού με τη Σοφία Ντούμου μένουν στη Μαγούλα Ελασσόνας.

Η Χρήστος Δούκας του Ιωάννη και της Μαρίας με την Ειρή­νη Δοξαριώτη από τη Λάρισα.

Η Σόνια Γεροστέργιου του Θεοδώρου με τον Αντώνη Νικολά­ου από τη Λάρισα.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Η Βούλα Γκουγκουλιά—Φασούλα, γέννησε το πρώτο παιδί αγόρι.

Η Ανθή Αντωνίου—Σαλαμπάση, γέννησε το δεύτερο παιδί α­γόρι.

ΘΑΝΑΤΟΙ

Χρήστος Παπαδούλης, ετών 75, έμεινε εν ζωή στον Αμπελώ­να.

Καραδούκας Απόστολος, ετών 72.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ