ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ:
-Η Μπιλαδέρη Ελένη σύζυγος Αστερίου Γκούμα γέννησε το πρώτο παιδί αγόρι.
-Η Καραμπατή Χρυσούλα σύζυγος Παπαϊωάννου Δημητρίου γέννησε το δεύτερο παιδί κορίτσι.

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ:
-Ο Δουλαπτσής Δημήτριος του Τριανταφύλλου με τη Δήμητρα Κάρμη από τον Πύργο Ηλείας.
-Ο Πατούλιας Αθανάσιος του Θεοδώρου με την Χρύσα Κουκουδήμα από τη Λάρισα.

ΓΑΜΟΙ:
-Ο Μιχάλης Καραμπατής του Δημ. και της Χαϊμαδής με την Πλίκα Παναγιώτα από τους Γόννους (μένουν στους Γόννους)
-Ο Παπαδούλης Δημήτριος του Ιωάννου με την Μακρή Αικατερίνη μένουν στην Αθήνα.

ΘΑΝΑΤΟΙ:
-Ο Πολυζάς Νικόλαος του Αστερίου ετών 93
-Η Γκέτσιου Μαρία σύζυγος Γεωργίου το γένος Μουσουλή Αθ. ετών 73.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ