ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Ζητώ να αγοράσω χωράφι «εξωτερικό” σε περιοχή από τα «Περιβόλια” μέχρι «Σβάρνα”. Τηλεφωνήστε στα: 2331020867 και 6976259669 (Π. Παπαϊωάννου)  

ΠΙΣΩ