ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

 Ζητώ να αγοράσω χωράφι «εξωτερικό” σε περιοχή από τα «Περιβόλια” μέχρι «Σβάρνα”. Τηλέφωνο: 0945-168761 ή 0410-554111

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ