ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

 Ζητώ να αγοράσω χωράφι «εξωτερικό» σε περιοχή από τα «Περιβόλια» μέχρι «Σβάρνα». Τηλέφωνο: 0945-168761 ή 0410-554111

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ