Οικονομικές ενισχύσεις

Οικονομικές ενισχύσεις

 

1 Ντόντος Ευάγγελος 30 ευρώ
2 Τσιάτσος Ζήσης 20 ευρώ
3 Παπαδόντας Ιωάννης 20 ευρώ
4 Καρβάνη-Τομάρα Βούλα 60 δολ. Καναδά
5 Γκαβούτσικος Κανάκης 20 ευρώ
6 Γεροστέργιος Κων/νος (ιερέας) 20 ευρώ
7 Καραμπατής Θωμάς 50 ευρώ
8 Μανωλούλη Κατίνα (Κατερίνη) 50 ευρώ
9 Κοκότσικας 20 ευρώ
10 Γκούμας Πούλιος 20 ευρώ
11 Κουτσιανικούλης Αχιλλέας 50 ευρώ
12 Παπαδόντας Αθανάσιος (Ζευς) 150 ευρώ
13 Τσολάκης Χρήστος 20 ευρώ
14 Δημοπούλου Παράσκευη 50 ευρώ
15 Τσολάκη Μαρία 20 ευρώ
16 Παπαναστασίου Αστέριος 50 ευρώ
17 Οικονόμου Χρήστος 50 ευρώ
18 Τσολάκης Θεοφάνης 20 ευρώ
19 Ντίτσας Χαράλαμπος 20 ευρώ
20 Καρατόλιος Αθανάσιος 20 ευρώ
21 Παπαδόντα Μαρίκα 15 ευρώ
22 Παπαδόντα Παρασκευή 20 ευρώ
23 Καραμπατής Ιωάννης 10 ευρώ
24 Ντίτσα-Καστόρη Σταματή 10 ευρώ
25 Μασούρας Ιωάννης 20 ευρώ
26 Γκουντουβάς Δημήτριος 20 ευρώ
27 Καλούσης Κων/νος (Άργος) 20 ευρώ
28 Μαντάς Δημήτριος 150 ευρώ
29 Καλούσης Τριαντάφυλλος 20 ευρώ
30 Λαμπίρης Θωμάς 50 δολ Καναδά
31 Απόστολος Γκόγκας 20Ευρώ
32 Δήμου Γεώργιος 20 Ευρώ
33 Δούκας Κων/νος Φιλανδία 50 Ευρώ
34 Δούκας  Δημήτριος Αμπελώνα 50 Ευρώ

ΠΙΣΩ