ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ

Τα ποσά σε ευρώ εκτός αν αναφέρονται διαφορετικά

 1.       Αγορίτσα Μιχαήλ του Δημητρίου, Κατερίνη 20
 2.       Απόστολος Κατσιούλας του Αντωνίου 15
 3.       Απόστολος Παπαιωάννου, Αμπελώνας 50
 4.       Αστέριος Κουτσιαρής 30
 5.       ΑΦΟΙ Ανδρέα Καρπόυζα 50
 6.       Γεωργία Κυπριώτη – Τσολάκη 20
 7.       Γεώργιος Γκαρκλής 20
 8.       Γεώργιος Γκέτσιος10
 9.       Γεώργιος Ντάμπλιας (Σκοτίνα) 10
 10. Ελένη Μουσουλη Κατερίνη 20
 11. Ευάγγελος Δούκας Αμπελώνας 20
 12. Ευάγγελος Μπάτζιος 10
 13. Ευάγγελος Ντόντος 30
 14. Ευστάθιος Ευσταθίου 20
 15. Ζήσης Γκουγκουλιάς του Κωνσταντίνου 50
 16. Ζήσης Τσιάτσιος 20
 17. Θωμάς Καραμπατής 50
 18. Ιωάννης Παπαδόντας του Αστερίου 20
 19. Ιωάννης Σιώκος του Κωνσταντίνου 20
 20. Κανάκης Πατούλιας 20
 21. Κων/νος Κοτσιανακούλης 20
 22. Κων/νος Μουσουλής 10
 23. Κων/νος Παπαδόντας 5
 24. Κωνστανίνος Γεροστέργιος 20
 25. Κωνστανίνος Δούκας Φιλανδία 20
 26. Κωνστανίνος Καλούσης ’ργος 20
 27. Μανίκας Αντώνιος 50
 28. Μαρία Δούκα 10
 29. Μαρία Τριφέρη 30
 30. Μαρία Τσολάκη 20
 31. Νικόλαος Μήλιος 10
 32. Παρασκευή Στογιάννοβιτς – Παπαδόντα 20
 33. Σοφία Φαρφατζή 10
 34. Τάσος Γκούθας 20
 35. Τεχνολογική Εταιρία κ. Γεωργίου ΑΤΕ 300
 36. Τούλα Συντριβάνη 10
 37. Αθηνά Σιμωτά 100 δολ. Καναδά
 38. Ιωάνης Τσολάκης Αυστραλία 55
 39. Νικόλαος Μασούρας 40 δολ. Καναδά