ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ
(τα ποσά σε ευρώ) 

 1. Παπαδημητρίου Δημήτριος του Ιωάννη, Καλλιθέα, 20
 2. Γκουντουβάς Αστλεριος του Ιωάννη, Γερμανία, 20
 3. Μαντάς Πολύζος του Αθανασίου, Αθήνα, 15
 4. Μαντάς Δημήτριος του Αθανασίου, Αθήνα, 15
 5. Ρημαγμός Κωνσταντίνος του Αθανασίου, Κατερίνη, 10
 6. Τσιρέβελος Αλέκος, 10
 7. Κανελλιά Βασιλική του Ιωάννη, 20
 8. Τσιάτσιος Ζήσης, 20
 9. Θεοδοσίου Νίκος, 10
 10. Γερογιάννη – Ντελινίκου Μαρία, 30
 11. Καστώρης Σπύρος, 20
 12. Ανώνυμος, 50
 13. Καλούσης Αθανάσιος του Δημητρίου, 25
 14. Κανελλιάς Αστέριος του Κωνσταντίνου, 30
 15. Γκαρλής Απόστολος, 10
 16. Καρπούζα Έλη, 50
 17. Χατζής Χρήστος, Βερδικούσια, 15

 

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 

 1. ΜΑΝΩΛΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15
 2. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 50
 3. ΚΑΡΑΜΠΑΤΗΣ ΖΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 15
 4. ΝΤΟΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 20
 5. ΚΑΡΑΜΠΑΤΗΣ ΖΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ 300
 6. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 280
 7. ΤΡΑΝΤΟΥ – ΜΑΣΟΥΡΑ ΤΡΥΓΟΝΑ 280
 8. ΒΑΡΔΑΚΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 280

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ