ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

 

1 Τσιακάλης Κων/νος του Δημητρίου                                  20 Ευρώ

2 Μαντάς Στέργιος                                                                100 δολάρια Καναδά

3 Παπαδούλης Απόστολος                                                100       »            »

4 Κυλινδρης Θεόπιστος                                                        100     »

5 Σαλαμπάσης Νικόλαος                                                     100     »

6 Γκουντουβάς Ιωάννης                                                        50        »

7 Μουστακά Βασιλική                                                           50        »

8 Παπαδόντα Παρασκευή                                                    20 Ευρώ

9 Παπαδάντα Μαρίκα                                                           15 Ευρώ

10 Καλαμίδας Γεώργιος                                                      10 Ευρώ

11 Τουφεξής Νικόλαος                                                         30 Ευρώ

12 Κούσιου Αλεξάκη Ευαγγεία                                            20 Ευρώ

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ