ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 19-8-2007 ΕΩΣ 24-8-2008-09-26

 

ΕΣΟΔΑ

ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 19-8-2007    12686,06

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ                                                                      4586,27

ΧΟΡΟΙ                                                                                                   6810,00

ΒΙΒΛΙΑ                                                                                                    2010,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                                                                         26092,33

 

ΕΞΟΔΑ

 

ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ                                                                   3694,95

ΘΕΣ/ΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ                                                                        34,00

ΧΟΡΟΙ ( ΔΩΡΑ, ΟΡΧΗΣΤΡΕΣ, ΛΑΧΝΟΙ, DVD,ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΛΕΣΜΕΝΩΝ, ΚΑΡΤΕΣ                                     4631,25

ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ- ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

ΠΑΛΑΙΩΝ                                                                                               5787,21

ΕΞΟΔΑ ΒΙΒΛΙΟΥ- ΑΓΟΡΑ  ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ                             1828,33

ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΧΟΡΟΥ                                                                             700,00

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ- ΓΕΥΜΑ                                                416,30

ΕΞΟΔΑ Δ/Σ                                                                                            195,00

ΔΕΞΙΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΟΥ κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΑΡΗ

(ΔΩΡΕΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (ΙΝΤΕΡΝΕΤ)                              326,75

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                        357,00

ΕΚΔΟΣΗ DVD 3ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΦΗΓΗΣΗΣ                                          130,00

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ                                                                                     108,65

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ                                                                                18209,44

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                                                                            26092,33

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ                                                                             18209,44

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ                                                              7882,89

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ