ΟΡΚΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ)

 

Στις 26 Δεκεμβρίου του έτους 2011 ημέρα Κυριακή, ορκίστηκε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών , αλλά και τα Τοπικά Συμβούλια της περιοχής που προέκυψαν  από τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν.

Στην ορκωμοσία η οποία έγινε στην έδρα του Δήμου, το Μακρυχώρι, εκτός από τους εκλεγμένους συμβούλους, παραβρέθηκε αρκετός κόσμος , οι οποίοι παρακολούθησαν την διαδικασία της τελετής, αλλά και να συγχαρούν από κοντά τους νέους δημοτικούς και τοπικούς συμβούλους.

Για ενημέρωση σας  γνωρίζουμε ότι δήμαρχος είναι ο Κώστας ο Κολλάτος και πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου ο Αναστάσιος Κούσιος.

 

ΟΡΙΣΘΗΚΑΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

Στις 2 Ιανουαρίου  με την υπ’ αριθ 1/2011 απόφαση , ορίσθηκαν από τον δήμαρχο οι αντιδήμαρχοι στους οποίους  μεταβιβάζει  της εξής αρμοδιότητες:

  1. Γεώργιο Ρήγα του Ιωάννη κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Κοινότητα  Ενότητα Κάτω Ολύμπου. Αντιδήμαρχος: Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Κοιμητηρίων του Δήμου Τεμπών.
  2. Θωμά Τσιαπλέ του Κωνσταντίνου κατά τόπο Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Γόννων. Αντιδήμαρχος: Τεχνικών Έργων, Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής Μέριμνας του Δήμου Τεμπών

3     Κωνσταντίνο Τσεργά του Γεωργίου κατά τόπο αντιδήμαρχο για την  Δημοτική Ενότητα Αμπελακίων. Αντιδήμαρχος Παιδείας Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νεολαίας και Τουρισμού του Δήμου Τεμπών

4     Κωνσταντίννο Αντάμαλη του Ζήση κατά τόπο Αντιδήμαρχο δια τη Δημοτική Ενότητα Μακρυχωρίου. Αντιδήμαρχος Πρωτογενούς τομέα και περιβάλλοντος.

5     Γεώργιο Έξαρχο του Αθανασίου κατά τόπο Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Νέσσωνος. Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού, Μηχανημάτων και γραφείο κίνησης του Δήμου Τεμπών.

ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ_ΔΗΜΟΤΙΚΟ_ΣΥΜ_ΚΟΥΣΙΟΣ
ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ_ΔΗΜΟΤΙΚΟ_ΣΥΜ_ΝΤΟΥΡΟΣ
ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ_ΔΗΜΟΤΙΚΟ_ΣΥΜ_ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

  

Κούσιος Τάσος, Ντούρος χαράλαμπος, Οικονόμου Χρήστος

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ (έδρα του Δήμου)

Οικονομική Υπηρεσία, Ταμειακή Υπηρεσία, Υπηρεσία Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Τεχνολογίας, Υπηρεσία Πληροφορικής& Τεχνολογίας, Υπηρεσία Διοίκησης, Υπηρεσία Διαφάνειας, Υπηρεσία Νομικής Υποστήριξης, Υπηρεσία Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, Υπηρεσία Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Μητρώου Αρρένων – Πολιτικής Προστασίας- Υπηρεσία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπορίου.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ (Πυργετός)

Τεχνική  Υπηρεσία- Πολεοδομική Υπηρεσία- Υπηρεσίες Έργων.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΝΝΩΝ (Γόννοι)

Υπηρεσία Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού – Υπηρεσία Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής- Υπηρεσία Υγείας.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΣΣΩΝΟΣ (Συκούριο)

Υπηρεσία Καθαριότητος κ. Ανακύκλωσης- Υπηρεσία Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού κ. Νέας Γενιάς, Υπηρεσία Οχημάτων, Μηχανημάτων κ. Γραφείο Κίνησης, Υπηρεσία Μεταναστών κ. Αλλοδαπών, Υπηρεσία Περιβάλλοντος

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ (Αμπελάκια – Τέμπη)

Υπηρεσία Τουρισμού και η υπό σύσταση Υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας.

 

Στις πρώην έδρες των δήμων λειτουργούν κανονικά τα γραφεία που εξυπηρετούσαν τους δημότες. Ληξιαρχικές πράξεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά μπορείτε να τα παίρνετε όπως πρώτα. Επίσης λειτουργεί κανονικά το ΚΕΠ και η βοήθεια στο σπίτι.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ