Πέτυχαν σε Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. και Στρατιωτικές Σχολές

 Ζαραλής Θεόδωρος του Νεοκλή και της Δήμητρας Τσικατάρα, ΑΣΠΑΙΤΕ Αθηνών (Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας).

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ