ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

Έγινε η δημοσίευση της προκήρυξης και κατατέθηκαν οι προσφορές από τους ενδιαφερομένους μελετητές για την σύνταξη του Γ. Π. Σ. για όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου μας. Είναι στο στάδιο αξιολόγησης των φακέλων των ενδιαφερομένων μελετητών και σύντομα οι αρμόδιες υπηρεσίες θα αναθέσουν την σχετική μελέτη στο αρμόδιο γραφείο.

Η συνολική μελέτη έχει προϋπολογισμό 130.000 χιλιάδες Ευρώ και χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Με την σύνταξη του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου τα οφέλη για το χωριό μας είναι πάρα πολλά

Αναφέρουμε χαρακτηριστικά:

Α.- Επεκτάσεις οικισμού με σχετικούς κοινόχρηστους χώρους(αθλητισμού, πλατειών, παιδικών χαρών) και δρόμους

Β.- Ορισμός περιοχών για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

Γ.- Επέκταση του οικισμού

Δ.- Προσδιορισμός θέσεων τουριστικών μονάδων κλπ

Το Γ. Π. Σ. είναι απαραίτητο εργαλείο για την περιοχή μας, αν θέλουμε να μιλάμε για σωστή και προγραμματισμένη ανάπτυξη. Μετά την ολοκλήρωση του ευχή όλων είναι να ακολουθήσει και το ρυμοτομικό σχέδιο, το οποίο θα δώσει λύση σε χρονίζοντα προβλήματα του χωριού μας.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ