ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

anemi af

Λόγος & μουσική 
Θεωρητικές προσεγγίσεις
Ψίθυροι στο δάσος
Μουσικές γέφυρες

ΣΑΒΒΑΤΟ

21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΩΡΑ 10:30 π.μ. 

ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ ΟΛΥΜΠΟΥ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:
– Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Επιστημών του Ανθρώπου, Παιδαγωγικό Τμήμα Π. Ε.
– Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Απανταχού Καλλιπευκιωτών «Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ»
Επικοινωνία: 2495031233-2410554111-6972558804-6976259669 kallipefki@comvos.net www.kallipefki.site.gr

ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΩΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΝΝΩΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΦΥΛΛΟ 107  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ