ΠΡΟΤΑΣΗ Αποζημίωσης γεωργικών επενδύσεων – εκμεταλλεύσεων

 

πέρα από τις απαλλοτριώσεις

Το μεγαλύτερο πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου, θα παρουσιαστεί όχι από τις  απαλλοτριώσεις (αποζημίωση απαλλοτρίωσης της τάξης των 3.000 ανά στρέμμα – είναι ένα σεβαστό ποσό) αλλά από τις αποδόσεις των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Αυτό μπορεί να ξεπεραστεί:

Με ετήσια οικονομική παροχή (στις λίγες μόνο οικογένειες, που ζουν από τις καλλιέργειες και στη λίμνη και θα ζημιωθούν από την επανασύσταση – επαναλειτουργία της), της τάξης του μέσου όρου των εισοδημάτων τους της τελευταίας πενταετίας, μέχρι του ορίου της συνταξιοδότησης από τον ΟΓΑ του αρχηγού της εκμετάλλευσης, (μέχρι να γίνουν και οι δυο σύζυγοι, 65 χρονών, όταν και οι δυο είναι αγρότες, γιατί αυτά μεταβιβάζονται από τον άνδρα στη γυναίκα και αντίστροφα, ανάλογα ποιος φτάνει πρώτος στην ηλικία συνταξιοδότησης).

Το εισόδημα αυτό, «λογαριάζεται» από τα στοιχεία που υπάρχουν στον Αγροτικό Συνεταιρισμό, από τις δηλώσεις καλλιεργειών, από τις επιδοτήσεις και από όποιο άλλο υπάρχον στοιχείο (όχι από τη φορολογική δήλωση).

Δίνεται ολόκληρο, μέχρι την ηλικία της συνταξιοδότησης του ενός εκ των δυο συζύγων και μειώνεται στο μισό από τη στιγμή που ο ένας εκ των δυο συνταξιοδοτηθεί.

Είναι αριθμητικό και όχι τιμαριθμικό. Θα έχει δηλαδή κάθε χρόνο τη μείωση από τον πληθωρισμό (αν υπάρχει, που θα υπάρχει).

Παράδειγμα:

Αγρότης καλλιεργεί συνολικά 200 στρέμματα εκ των οποίων τα 80 είναι στη λίμνη. Από τα 80 στρέμματα της λίμνης έχουμε τόσα τριφύλλια, τόσα πατάτες, τόσα στάρια, τόσα Χ. Τόσα λοιπόν επί τόσο η ετήσια απόδοση, μας κάνουν (υπόθεση εργασίας) 30.000 € την πέμπτη  χρονιά, 40.000 την τέταρτη, 25.000 την τρίτη, 35.000 την δεύτερη και 30.000 την πρώτη. Σύνολο: 160.000.

Αυτό το τόσο, δεν θα βγαίνει από την τιμή διάθεσης του προϊόντος αλλά από την ενδεικτική τιμή που υπάρχει και ανεξάρτητα αν η καλλιέργεια είχε το επιθυμητό ή όχι αποτέλεσμα.

Αυτό δια πέντε, σημαίνει πως η ετήσια οικονομική παροχή θα είναι 32.000 € κατ’ έτος, μέχρι την συνταξιοδότηση του ενός εκ των δυο, όποτε από κει και ύστερα και μέχρι τη συνταξιοδότηση και του άλλου θα είναι 16.000. Ύστερα από τη συνταξιοδότηση και των δυο παύει η παραπάνω «επιδότηση».

Δεν μπορώ να γνωρίζω πόσο εύκολο και εφαρμόσιμο είναι κάτι τέτοιο. Αποκλείει, όμως, αδικίες και ενστάσεις και θα επιτρέψει τη διαδικασία να εξελιχθεί γρήγορα. Ακόμα, μεταβιβάζει μέρος του συνολικού κόστους στα επόμενα έτη (ελαττούμενο).

 Προτάσεις, επιγραμματικά, ανάπτυξης της Καλλιπεύκης και της ευρύτερης περιοχής, με σεβασμό στο περιβάλλον, στην ιστορία και στον άνθρωπο

1- Δρόμος Καλλιπεύκης – Κρανιάς: Διόρθωση χάραξης, ασφαλτόστρωση

2- Δρόμος Καλλιπεύκης – Καρυάς: Βελτίωση, συντόμευση

3- Δρόμος Αγίας Τριάδας: Βελτίωση, ασφαλτόστρωση, σύνδεση με μονοπάτι προς Άνω Σκοτίνα.

4- Δρόμος Καλλιπεύκης – Άνω Σκοτίνας (Συντριβάνη): Ασφαλτόστρωση το τελευταίο κομμάτι, σύνδεση με Σκοτίνα.

5- Δρόμος Γόννων – Δελερίων – Ροδιάς: Βελτίωση χάραξης, ασφαλτόστρωση.

6- Μονοπάτια περιπάτων σε όλες τις πλαγιές του λεκανοπεδίου με σταθμούς ανάπαυσης – θέας (κιόσκια).

7- Θέσης στάσης – στάθμευσης – ανάπαυσης – θέας (κιόσκια) στους υπάρχοντες δρόμους προς Πλαταμώνα, Καρυά, Γόννους.

8- Πινακίδες πληροφόρησης (καφέ) σε επαρχιακό και εθνικό δίκτυο

9- Σύνδεση – ανάδειξη Ε4 – 02 (ευρωπαϊκό – εθνικό μονοπάτια)

10- Διάθεση χώρων σε επιχειρηματίες, για δημιουργία επιχειρήσεων τουρισμού επιπέδου (επιχειρηματίες εκτός περιοχής – αλλαγή νοοτροπίας).

11- Ανάδειξη φυσικών και ιστορικών θέσεων (Αγία Τριάδα – σταθμοί/φυλάκια).

13- Διατήρηση των ελάχιστων αρχιτεκτονικών μνημείων (Άγιος Θεόδωρος, 12 Απόστολοι, γεφύρι στα αλώνια, είσοδος σήραγγας, Δριστέλα).

13- Διαμόρφωση – εξασφάλιση χώρων εντός του οικισμού για πλατείες, παρκάκια, στάθμευση και

14- Εκστρατεία καθαριότητας: Δρόμων, αυλών, σπιτιών, ρεμάτων οδικών αξόνων!!!

Παναγιώτης Παπαϊωάννου

  Σημείωση: Τα παραπάνω έχουν υποβληθεί και στην Περιφέρεια.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ