Συζήτηση για την επανασύσταση της λίμνης Καλλιπεύκης

Ανοιχτή εκδήλωση προκειμένου να παρουσιαστεί στους κατοίκους του Δήμου Γόννων και της ευρύτερης περιοχής, αλλά και σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς η μελέτη για τη σκοπιμότητα επανασύστασης της λίμνης Καλλιπεύκης διοργανώνεται σήμερα Κυριακή 22 Απριλίου και ώρα 11:30 π.μ., στην Καλλιπεύκη (στο καφενείο Οικονόμου). Η μελέτη έχει ανατεθεί από την ΕΥΔΕΠ Θεσσαλίας στο Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) – Μουσείο Γουλανδρή, εκπρόσωπος του οποίου θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα, προκειμένου να ακολουθήσει κοινωνική διαβούλευση με τους φορείς και τους πολίτες της περιοχής. Αναλυτικότερα, η ατζέντα της εκδήλωσης που συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και το Δήμο Γόννων, περιλαμβάνει κατά σειρά, χαιρετισμούς από το δήμαρχο Γόννων κ. Αν. Τόλιο, το νομάρχη Λάρισας κ. Λ. Κατσαρό και εκπρόσωπο του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Φ. Γκούπα.

Θα ακολουθήσουν εισηγήσεις με θέμα:

-«Βιώσιμη διαχείριση ανθρώπινων, φυσικών και υδάτινων πόρων στο πλαίσιο της Δ’ Προγραμματικής Περιόδου 2007-13» από τον κ. Γ. Εμμανουήλ προϊστάμενο της Διαχειριστικής Αρχής ΠΕΠ Θεσσαλίας και

-«Μελέτη σκοπιμότητας για την επανασύσταση της λίμνης Καλλιπεύκης του Δήμου Γόννων» από τον κ. Δ. Παπαδήμο εκπρόσωπο της μελετητικής ομάδας του ΕΚΒΥ.

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με συζήτηση με τους φορείς και τους κατοίκους της περιοχής.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σενάριο στο οποίο κατέληξαν οι μελετητές, προσδιορίζει το ανώτερο υψόμετρο της στάθμης του υγροτόπου να διαμορφώνεται στα 1000 μέτρα. Στην περίπτωση αυτή η έκταση που θα καταλαμβάνει η λίμνη είναι περίπου 4.566 στρέμματα με μέγιστο βάθος νερού τα 6,6 μ. και μέσο τα 3 μ. Ο χρόνος ανανέωσης των υδάτων της, υπολογίστηκε σε 2,76 έτη. Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις αναμένεται να περιορισθούν πάνω από την ισοϋψή των 1001,5 με συνολική έκταση 3.500 στρέμματα.

ΤΑ ΟΦΕΛΗ

Η μελέτη σκοπιμότητας για την επανασύσταση της λίμνης Καλλιπεύκης του Δήμου Γόννων, προβλέπει πολλά περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονομικά οφέλη. Στα σημαντικότερα περιβαλλοντικά οφέλη συγκαταλέγονται η αύξηση της βιοποικιλότητας, η βελτίωση του μικροκλίματος καθώς και της αισθητικής του τοπίου. Ενώ παράλληλα αναμένεται η ενδυνάμωση του επιστημονικού εκπαιδευτικού και οικοτουριστικού ενδιαφέροντος για την περιοχή. Βιοπικοιλότητα. Ο υπό επανασύσταση υγρότοπος θα αποτελέσει πολύτιμο στοιχείο του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος και εικάζεται ότι θα δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ποικιλίας ενδιαιτημάτων, κατάλληλων για την αναπαραγωγή αρκετών ειδών πανίδας. Επιπλέον, αναμένεται να αποτελέσει αξιόλογο σταθμό κατά τη μετανάστευση των ειδών λόγω της γεωγραφικής του θέσης. Μικροκλίμα. Το μικροκλίμα που θα δημιουργηθεί στην περιοχή αναμένεται να αμβλύνει τα ακραία κλιματικά φαινόμενα, ενώ οι όποιες καταπονήσεις και οι ζημιές στα καλλιεργούμενα φυτά από παγετούς και καύσωνες πιθανόν να είναι αραιότερες και λιγότερο έντονες. Στα κοινωνικοοικονομικά οφέλη συγκαταλέγονται:

Βελτίωση του βιοτικού και οικονομικού επιπέδου των κατοίκων, μέσω της ανάπτυξης εναλλακτικών δραστηριοτήτων στην περιοχή (π.χ. ήπιες μορφές τουρισμού, παραγωγή και διάθεση τοπικών προϊόντων). Αναμένεται να προκύψει η δυνατότητα τόσο για ενεργητική όσο και παθητική αναψυχή. Παράλληλα, το έργο της επαναδημιουργίας της λίμνης αναμένεται να αναδείξει τους φυσικούς πόρους της περιοχής, τον πολλαπλό χαρακτήρα του υγροτόπου καθώς και τη σημασία του για την ευρύτερη περιοχή. Πολιτιστική κληρονομιά. Ο υγρότοπος εικάζεται ότι θα δημιουργήσει προϋποθέσεις προβολής της πολιτιστικής και λαογραφικής ταυτότητας των ανθρώπινων χρήσεων που προϋπήρχαν λόγω της παρουσίας της λίμνης στην περιοχή.

Πηγή: www.astrafm.gr – ASTRA FM 97_3, 22.04.07

   

12 μεγάλες παρεμβάσεις της Ν.A. Λάρισας

για το περιβάλλον

Ειλημμένη απόφαση μας είναι πλέον η ανασύσταση της λίμνης Καλλιπεύκης για την οποία η νομαρχία πρωτοστάτησε. Η περιβαλλοντική διάσταση του έργου είναι σημαντικότατη για το νομό και το κλίμα του.

Με παρεμβάσεις ριζικές όπως η επανασύσταση της λίμνης της Καλλιπεύκης που θα αποτελέσει πόλο για επενδύσεις και σημαντικό σημείο αναφοράς για χιλιάδες επισκέπτες.

Πηγή: www.larissa.gr – Νομαρχία Λάρισας

 

 

8,3 εκ. ευρώ για μελέτες στη Θεσσαλία

Ενόψει της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου.

Μελέτη επανασύστασης λίμνης Καλλιπεύκης, στο Νομό Λάρισας, προϋπολογισμού 465.583 ευρώ , με φορέα υλοποίησης τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας.

Αντικείμενο της μελέτης είναι η επαναδημιουργία της λίμνης με κατασκευή αναχώματος, υπερχειλιστή και νέα χάραξη τμήματος του δρόμου που θα κατακλυστεί. Η επαναδημιουργία της λίμνης Καλλιπεύκης θα συμβάλει στην αποκατάσταση του ευρύτερου οικοσυστήματος της περιοχής, ενώ σε συνδυασμό με την κατασκευή υποστηρικτικών έργων υποδομής όπως του οδικού δικτύου και των χώρων υποδοχής και εξυπηρέτησης επισκεπτών θα αναπτύξει την οικονομία της γύρω περιοχής.

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας δήλωσε: «Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που σήμερα, λίγες μέρες μόνο μετά την ομόφωνη απόφαση που πάρθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε και την οριστική ένταξη μελετών, προϋπολογισμού 8,3 εκατομμυρίων ευρώ για τη Θεσσαλία. Πρόκειται για έργα που θα καταστούν ώριμα για υλοποίηση στη νέα προγραμματική περίοδο 2007-13. Είναι μελέτες για έργα οδικά και περιβαλλοντικά που έχουν εξαιρετική σπουδαιότητα για όλους τους κατοίκους της Θεσσαλίας, για την ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής. Θέλω για άλλη μια φορά να διαβεβαιώσω τους πολίτες της περιφέρειας πως με την έναρξη της νέας περιόδου θα είμαστε πανέτοιμοι να πραγματοποιήσουμε τον κυρίαρχο στόχο μας, να κάνουμε τη Θεσσαλία πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης της χώρας».

Πηγή: www.thessalia.gr – Περιφέρεια Θεσσαλίας

 

 

H Ασκυρίς ή Λίμνη Καλλιπεύκης

Βρισκόταν σε υψ. 1.006 μ. στα Ν. της Καλλιπεύκης και είναι γνωστή από την αρχαιότητα. Το όνομά της, Ασκυρίς, προέρχεται από το αρχαιοελληνικό «άσκυρος», ένα αυτοφυές σπαθόμορφο χόρτο της περιοχής. Είχε έκταση 5.314 στρ. και μέγιστο βάθος 12 μ. Επρόκειτο για αβαθή λίμνη με πολλά ψάρια, χωρίς επιφανειακή εκροή, που τροφοδοτούσε με τα νερά της τις πηγές των Τεμπών κοντά στον Πυργετό και δημιουργούσε στη Β. πλευρά της ένα έλος. Στο μεγαλύτερο μέρος της είχε πλούσια βλάστηση από καλάμια και νούφαρα, πράγμα που δυσχέραινε την αλιεία και συνεπώς την οικονομική της εκμετάλλευση. Αυτός ο λόγος σε συνδυασμό με την έλλειψη καλλιεργήσιμων εκτάσεων, υπήρξε και ο σημαντικότερος για την απόφαση αποξήρανσής της. Οι εργασίες ξεκίνησαν το 1907 και ολοκληρώθηκαν το 1911, μετά από 4 χρόνια. Έτσι δημιουργήθηκε ένα εύφορο οροπέδιο, στο οποίο καλλιεργούνται οι φημισμένες πατάτες της Καλλιπεύκης. Στις μέρες μας συζητείται ξανά η ανασύσταση της λίμνης της για περιβαλλοντικούς και τουριστικούς κυρίως λόγους.

Πηγή: www.tedklarisas.gr – ΤΕΔΚ Νομού Λάρισας

 

 

Ειδήσεις για τη Λάρισα

Επανασύσταση της λίμνης της Καλλιπεύκης (23/04/2007)

Ο θεμέλιος λίθος για την ανασύσταση της λίμνης της Καλλιπεύκης ετέθη χθες στην κοινωνική διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε στο δημοτικό διαμέρισμα Καλλιπεύκης του Δήμου Γόννων με πρωτοβουλία της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαβούλευσης υπήρξε σύμφωνη γνώμη για την αποκατάσταση της λίμνης με διατήρηση της μέγιστης στάθμης στα 1.000 μέτρα σύμφωνα και με τη μελέτη του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας – Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων – Υγροτόπων. Συμφωνήθηκε επίσης η ανάγκη εκπόνησης των τεχνικών, οικονομικοτεχνικών περιβαλλοντικών και άλλων μελετών προϋπολογισμού 900.000 ευρώ. Για το λόγο αυτό καλούνται η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας, ο Δήμος Γόννων και το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων υπό το συντονισμό της Περιφέρειας να συνεργαστούν για την επιτάχυνση των διαδικασιών του έργου και την επίλυση των τυχόν προβλημάτων που προκύψουν.

Πηγή: http://tvradio.ert.gr/radio – EPT online – Ραδιόφωνο – Ρ/Σ Λάρισας

 

 

Ανασύσταση λίμνης Καλλιπεύκης αποφασίστηκε με πρωτοβουλία της Περ. Θεσσαλίας

Ο θεμέλιος λίθος για την ανασύσταση της λίμνης της Καλλιπεύκης ετέθη χθες στην κοινωνική διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε στο δημοτικό διαμέρισμα Καλλιπεύκης του Δήμου Γόννων, με πρωτοβουλία της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαβούλευσης υπήρξε σύμφωνη γνώμη για την αποκατάσταση της λίμνης με διατήρηση της μέγιστης στάθμης στα 1.000 μέτρα σύμφωνα και με τη μελέτη του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας – Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων – Υγροτόπων.
Συμφωνήθηκε επίσης η ανάγκη εκπόνησης των τεχνικών, οικονομικοτεχνικών περιβαλλοντικών και άλλων μελετών προϋπολογισμού 900.000 ευρώ. Για το λόγο αυτό καλούνται η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας, ο Δήμος Γόννων και το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων, υπό το συντονισμό της Περιφέρειας να συνεργαστούν για την επιτάχυνση των διαδικασιών του έργου και την επίλυση των τυχόν προβλημάτων που προκύψουν.

Πηγή: www.agrotypos.gr – Αγροτύπος, 23/4/2007 

 

Νεζερός – Καλλιπεύκη

Πριν μερικές μέρες η εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ δημοσίευσε τη κοινωνική διαβούλευση για την επανασύσταση της Λίμνης Νεζερός η Ασκουρίδα στη Καλλιπεύκη. Αυτό που προβλημάτισε στη διαβούλευση είναι αν πρέπει να επιλεγεί ο Α η ο Β τρόπος επανασύστασης.

-Ο Α με υψόμετρο στα 998 μέτρα από το επίπεδο της θάλασσας και κάλυψη 3872 στρέμματα

-Ο Β με υψόμετρο 1000 μέτρα από το επίπεδο της θάλασσας και κάλυψη 4556 στρέμματα

Αρκετά είναι τα θετικά από την επανασύσταση της Λίμνης

Περιβαλλοντικά: αλλαγή μικροκλίματος, αισθητική της περιοχής, επιστημονικό και εκπαιδευτικό ενδιαφέρον.

Κοινωνικοοικονομικά:

βελτίωση βιοτικού επιπέδου, βελτίωση οικονομικού επιπέδου, αναβάθμιση περιοχής ως τόπου φυσική ομορφιάς, συγκράτηση του πληθυσμού, ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, αγροτουρισμός, συνεταιριστική δραστηριότητα

Τα σημεία που πρέπει να προσεχθούν είναι:

να γίνει πραγματική ανασύσταση της Λίμνης και όχι βάλτος, μελέτη για την απώλεια εισοδήματος αυτών που θίγονται, η τουριστική αξιοποίηση

Το 1911 ήταν η ελονοσία αλλά και η επιβίωση (ανάγκη για καλλιεργήσιμη γη), που οδήγησαν στην αποξήρανσή της. Σήμερα, οι όροι έχουν αντιστραφεί και η επανασύστασή της, μπορεί να εξασφαλίσει νέες προϋποθέσεις, όχι μόνο επιβίωσης αλλά και ανάπτυξης, για τη χειμαζόμενη αυτή ορεινή κοινότητα του νομού Λάρισας, την Καλλιπεύκη.

Η λίμνη Ασκουρίδα ή Νεζερός λοιπόν, θα είναι, θα βρεθεί …στη θέση της, όπως και πριν από ένα αιώνα περίπου. Σε υψόμετρο 1.000 μέτρων, φορείς και κάτοικοι έδωσαν χθες το «πράσινο φως» για την επανασύστασή της. Κάτι που έχει και τον χαρακτήρα του επείγοντος, δεδομένου ότι στόχος είναι να ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί από το Δ΄ ΚΠΣ. Η απόφαση για την μελέτη επαναδημιουργίας της λίμνης θα ληφθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο στις 9 Μαΐου και καλώς εχόντων των πραγμάτων σε 4-5 χρόνια, η λίμνη θα έχει δημιουργηθεί. Η χθεσινή κοινωνική διαβούλευση έγινε παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του νομού και με τη συμμετοχή πολλών Καλλιπευκιωτών. Η πρώτη (Περιφέρεια, Νομαρχία, Δήμος αλλά και Εθνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων), περιέγραψαν τα περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονομικά οφέλη από το έργο. Οι κάτοικοι, συνεπικουρούμενοι
και από βουλευτές, εξέθεσαν τους προβληματισμούς τους, εστιάζοντας ιδιαίτερα στις χαμηλές -το παραδέχθηκαν οι περισσότεροι- αποζημιώσεις, που αφορούν μόνο τις απαλλοτριώσεις των χωραφιών αλλά δεν προνοούν για τις επενδύσεις και τις εκμεταλλεύσεις.

Πηγή: http://larisaperivallon.wordpress.com/25-4-2007

Τι έγραψε η εφημερίδα: Η λίμνη των θεών ξαναγεννιέται

ΝΕΑ250407_b

 

Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ, 25-4-2007

 

Συλλογή κειμένων, φωτογραφίες: Παναγιώτης Παπαϊωάννου

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ