ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ – ΔΩΡΕΕΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ – ΔΩΡΕΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ

Καραγιαννίδης Κωνσταντίνος 5.000 δρχ.
Γκουντουβάς Αστέριος 5.000 δρχ.
Καραναστάσης Χρίστος 10.000 δρχ.
Πουλτσίδης Λάζαρος 5.000 δρχ.
Δαούτη Μαρία 2.000 δρχ.
Δεμιρτζής Αθανάσιος 5.000 δρχ.
Παπαστεργίου Αστέριος του Θωμά, Αμπελώνας 5.000 δρχ.
Αδελφοί Κανάκη Γκαβούτσικου 8.000 δρχ.
Οικονόμου Τριαντ. Αθανάσιος 5.000 δρχ.
Μαντάς Αστερ. Κωνσταντίνος 5.000 δρχ.
Ζαφείρη Δημητρίου Αναστασία 15 ευρώ
Γεροστέργιος Θωμάς 20 μάρκα
Αδελφοί Αστεριού Γκουγκουλιά 100 ευρώ
Γκαρντάνος Αστέριος 50 ευρώ
Σαμαράς Βασίλειος 50 ευρώ
Μανωλούλης Δημήτριος 50 ευρώ
Μουσουλής Κωνσταντίνος 20 ευρώ
Παπαγιαννούλης Αναστάσιος 50 ευρώ
Παπαγιαννούλης Νικόλαος Κατερίνη 20 ευρώ
Παπαγιαννούλης, Κωνσταντίνος, Κατερίνη 30 ευρώ
Μασούρας Δημ. Βασίλειος 50 ευρώ
Μητσόπουλος Θωμάς και Δημήτριος 29,35 ευρώ
Τόλιος Αναστάσιος, Δήμαρχος 100 ευρώ
Καραμπίνας Αδάμος 10.000 δρχ.
Γκίκας Δημήτριος 10 ευρώ
Καστώρης Σπύρος 14,67 ευρώ
Τσολάκης Θεοφάνης, Βρυότοπος 20 ευρώ
Σακουράφας Ευάγγελος, Αμπελώνας 14,50 ευρώ
Μαντάς Αθ. Ιωάννης, Κατερίνη 30 ευρώ
Τσιακαλής Δημήτριος 50 ευρώ
Μανωλούλης Ιωάννης 20 ευρώ
Μημόπουλος Πασχάλης 13 ευρώ
Τσολάκης Χρίστος 15 ευρώ
Παζιάνας Χρίστος, Τορόντο 22 ευρώ
Πατουλιάς Χρίστος 29,35
Τσούκας Δημήτριος, Σπέτσες 29,35
Μηνάς Κωνσταντίνος 10 ευρώ
Γκουρούπης Νικόλαος 19 ευρώ
Γκουρούπης Χρίστος 6 ευρώ

ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗΣ

— Μαρία Καπέλα ή Τσολάκη, Συκούριο, 5.000 δρχ. εις υγεία της οικογένειας της, για την ανέγερση της Αναλήψεως.
— Κων/νος Αστεριού Μαντάς και η σύζυγος του Ουρανία από τον Καναδά, 120 ευρώ στη μνήμη των γονέων τους Αστεριού Μαντά και του γαμπρού της Αστεριού Ρημαγμού για την ανέγερση της Αναλήψεως.
— Κων/νος Ιωάννη Γκαβούτσικος, 100 ΕΥΡΩ για την ανέγερση της Αναλήψεως εις υγείαν της οικογενείας του.
— Κων/νος Παπαστεργίου, δάσκαλος, 150 ΕΥΡΩ, για την ανέ­γερση της Αναλήψεως στη μνήμη της αδελφής του Μαρίας και της νυφαδιάς του Αικατερίνης. Μαζί έβαλε και η γυναίκα του Αθηνά Παπαστεργίου, πάντων των κεκοιμημένων.
— Αστέριος Γεωργίου Γκαβούτσικος, 70 ΕΥΡΩ, εις υγεία της οικογενείας του, για την ανέγερση της Αναλήψεως.
— Χρήστος Χατζής από τη Βερδικούσια, 30.000 δρχ. στην υ­γεία της οικογένειας του για την ανέγερση της Αναλήψεως.
— Θωμάς Μητσόπουλος και Δημήτριος, Αυστραλία, 10 ΕΥΡΩ, στην υγεία των οικογενειών τους και στη μνήμη του πατέρα τους Ιωάννη για την ανέγερση της Αναλήψεως.
— Ελεύθερος Δασικός Συνεταιρισμός Καλλιπεύκης, 200.000 δρχ. για την ανέγερση της Αναλήψεως, στην υγεία όλων των υλοτόμων.
— Αθανάσιος Οικονόμου, 25 ΕΥΡΩ, στη μνήμη του εξαδέλφου του Αναστασίου Παπαναστασίου.
— Πατούλιας Χρήστος, Καναδάς, 30 ΕΥΡΩ, στη μνήμη των γονέων του.
— Γεώργιος Αποστόλου Παπαϊωάννου, 120 ΕΥΡΩ, στην υγεία της οικογένειας του.

Ευχαριστούμε όλα τα Εκκλησιαστικά Συμβούλια, το μηχα­νικό Δημήτριο Καραγιάννη, που μας έκανε δωρεά του σχεδίου, για την εκκλησία της Αναλήψεως και το τοιχίο των 12 Αποστόλων. Να έχει την ευλογία του θεού, να του δίνει υγεία ο θεός να αναπαύσει τις ψυχές των κεκοιμημένων αδελφού του Ιωάννη και τους γονείς του.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ