ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ – ΔΩΡΕΕΣ

 ΠΡΟΣ ΤΟΝ Μ.Ε.Σ.Α.Κ. Η «ΠΑΤΩΜΕΝΗ»

 1. Γκουρμπαλής Ι. Νίκος 19 €
 2. Γκουρμπαλής Ι. Χρήστος 6 €
 3. Καλούσης Ι. Θανάσης 30 €
 4. καραδούκα Αικατερίνη 10 €
 5. Μάγγου Βασίλης και Παρασκευή 50 δολ. Καναδά
 6. Μαχάς Κωνσταντίνος 10 €
 7. Μτάσιος Νικόλαος 100 δολ. Αμερικής
 8. Ντίστα Σταματή (Κατερίνη) 6 €
 9. Παπαδόντα Δ. Βούλα 10 €
 10. Παπαδόντας Κ. Δημήτριος 20 €
 11. Παπαδόντας Χ. Θανάσης 100 €
 12. Παπαδούλης Γεώργιος 50 €
 13. Τσολάκης Ιωάννης 100 δολ. Αμερικής

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

 1. Δούκα Μαρία 100 € στη μνήμη των γονέων της
 2. Μαγγόλα Βασίλης και Παρασκευή, 50 δολ. Καναδά
 3. Ντάσιος Νικόλαος 1400 δολ. Αμερικής για το τέμπλο της Αγίας Ανάληψης
 4. Οικονόμου Αθανάσιος 25 € στη μνήμη Κανελιά Δημητρίου
 5. Παπαδόντας Γ. Χρήστος 15 € για την Αγία Ανάληψη
 6. Παπαϊωάννου Παρασκευή 25 € στη μνήμη του αδελφού της Μανίκα Γεωργίου

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ