ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ – ΔΩΡΕΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ

–        Χατζημιχαήλ Ανέστης 20.000 δρχ.
–        Παπαδόντα Παρασκευή 10.000 δρχ.
–        Οικονόμου Αντώνιος του Νικ. 10.000 δρχ.
–        Γκαραφλής Κωνσταντίνος 5.000 δρχ.
–        Γκουντουβάς Δημήτριος του Αστεριού 10.000 δρχ
–        Γκουρμπαλής Βασίλειος 5.000 δρχ.
–        Μανωλούλης Ζαφείρης του Ευαγγέλου 100 δολ. Αμερικής
–        Τσολάκης Γεώργιος, Αυστραλία 10.000 δρχ
–        Σιώκος Ιωάννης του Κωνσταντίνου 5.000 δρχ.
–        Οικονόμου Αστέριος του Νικολάου 5.000 δρχ.
–        Καραγιάννης Γεώργιος του Αστεριού 6.000
–        Τσιακάλης Γεώργιος 50 δολ. Καναδά
–        Παπαδημητρίου Αστέριος 2.000 δρχ.
–        Τσούκας Ευάγγελος 5.000 δρχ.
–        Γουγουλιάς Γεώργιος του Ιωάννη 10.000 δρχ.
–        Παπαγιαννούλης Σπύρος του Δημητρίου (Αίγιο) 10.000 δρχ.

 

ΔΩΡΕΕΣ ΠΡΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

– Ντουρανίδης Δημήτριος, Περαία Θεσσαλονίκης 420.000 δρχ. (αγορά πλακιδίων Αγίας Αναλήψεως). Ο θεός να του χαρίζει υγεία σ’ αυτόν και την οικογένεια του.
– Καραγιάννης Αστέριος του Γεωργίου 5.000 δρχ. για την Αγία Ανάληψη εις υγεία της οικογένειας του.
–        Κυλινδρής Νικόλαος του Κων/νου (Κανα­δάς) 10.000 δρχ. εις υγεία της οικογενείας του και εις τη μνήμη του πατρός του.
–        Οικονόμου Αθανάσιος 120.000 δρχ. εις μνήμη της Αικατερίνης Παπαστεργίου (Παπαγιαννούλη)
–        Γκαραφλής Απόστολος 10.000 δρχ. εις μνήμη της Αικατερίνης Παπαστεργίου.
–        Παπαστεργίου Κων/νος, Χρυσοχόου 12, Λάρισα, 40.000 δρχ. για την ανέγερση της Α­γίας Αναλήψεως.
–        Μαντά Κούλα 10.000 δρχ. εις μνήμη του ανδρός της Ανδρέα και για την Αγία Ανάληψη.
–        Καραμπατή Μετάξω του Ιωάννη 10.000 δρχ. για την Αγία Ανάληψη.
–        Γκουγκουλιάς Ζήσης του Αστεριού (Γερμανία) 20.000 δρ. για την ανέγερση της Αγίας Ανάληψης και εις υγεία της οικογέ­νειας του.
–        Γκουντουβά Μαρία ή Γούτσιου, Αμπελώ­νας 20.000 δρχ. εις μνήμη του πεθερού της και όλων των κεκοιμημένων και για την Αγία Α Ανάληψη.
–        Οικογένεια Οικονόμου Αθανασίου και οι­κογένεια Γκαραφλή Αποστόλου εις μνήμη Μα­ρίας Γιαννάκη του Χρήστου 20.000 δρχ.
–        Παπαστεργίου Αθηνά σύζυγος Θωμά εις μνή­μη του συζύγου της.
–        Κούσιος Αναστάσιος του Δημητρίου 10.000 δρχ. για την Αγία Ανάληψη.
–        Μαντάς Κων/νος του Αποστόλου 5.000 δρχ. για την Αγία Ανάληψη και εις υγεία της οικογένειας του.
–        Κανελιάς Δημήτριος του Κωνσταντίνου 5.000 δρχ., για την Αγία Ανάληψη και εις υγείαν της οικογενείας του.
–        Τσακάλης Γεώργιος (Καναδάς) 150 δολ. εις υγεία της οικογενείας του εις μνήμη των γονέων του και την ανέγερση της Αγίας Ανάληψης.
–        Δόύκας Κωνσταντίνος του Δημητρίου 20.000 δρχ. εις μνήμην των γονέων του και του αδελ­φού του Χρήστου.
–        Μπουρονίκος Χρήστος του Αστεριού (Κα­ναδάς) 25.000 δρχ. εις μνήμη των γονέων του και αδελφού του Νίκου και τη νυφαδιά του Ελένη.
–        Ανώνυμη κυρία 16.000 δρχ. για την ανέ­γερση της Αγίας Αναλήψεως.
–        Ανώνυμη κυρία από Λάρισα 100.000 δρχ., εις υγεία της οικογενείας της και τη μνήμη πάντων των κεκοιμημένων και την ανέγερση της Αγίας Αναλήψεως.
–        Γκουγκουλιάς Απόστολος του Κωνσταντίνου (Α­θήνα), 100.000 δρχ. εις μνήμη της μητρός του Μετάξως και της νυφαδιάς του Αλεξίας.
–        Γεροστέργιος Κων/νος, ιερέας, 10.000 δρχ., για την ανέγερση της Αγίας Αναλήψεως και εις υγεία της οικογενείας του.
–        Μπουρονίκου Μαρία του Κων/νου 1 0.000 δρχ. για την ανέγερση της Αγίας Ανα­λήψεως.
–        Κυλινδρής Αστέριος (δάσκαλος) 5.000 δρχ. εις υγείαν της οικογενείας του και εις μνή­μη της μητέρας του Παρασκευής.
–        Αδελφές και μητέρα Δέσπως Καρβάνη (Καναδάς) 150 δολ. για τις εκκλησίες εις υγεία των οικογενειών τους και τη μνήμη του συζύγου της Αποστόλου Καρβάνη.
–        Τσιμοπούλου Δήμητρα 5.000 δρχ. εις μνή­μην του συζύγου της.
–        Καραμπατής Ζήσης (αστυνομικός), Θεσσαλονίκη 20.000 δρχ.
–        Κατσιούλας Αστέριος, (Σέρρες) 5.000 δρχ. εις μνήμη των γονέων του Ζήση και Ξάνας
–        Ντόντος Ευάγγελος 5.000 δρχ. εις μνήμη των γονέων του και για την ανέγερση της Αγίας Ανάληψης.
–        Πατουλιάς Ιωάννης 10.000 δρχ. εις υγεία της οικογένειάς του και για την ανέγερση της Αγίας Ανάληψης.
–        Γκουγκουλιά Μαρία του Αστεριού 5 000 δρχ. για την ανέγερση της Αγίας Αναλήψεως. Τριγώνα Τράντου ή Μασούρα 20.000 δρχ. υπέρ των αναγκών των εκκλησιών και εις μνήμη των γονέων της και πάντων των κεκοιμημενών και εις υγεία της ομογένειας της.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ