Υδροηλεκτρικό Εργοστάσιο 

Όλοι γνωρίζουμε, πως στην περιοχή μας, λειτουργεί υδροηλεκτρικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Λειτουργεί με τα νερά της «λίμνης» που περισσεύουν και μπορεί να παράγει τόσο ρεύμα όσο χρειάζονται τα 4 δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου μας καθημερινά. Δεν είναι πολύ, αλλά προσθέτει στην υπόθεση «ενέργεια», που απασχολεί όχι μόνο την πατρίδα μας αλλά ολόκληρο τον κόσμο.
Το συγκεκριμένο εργοστάσιο (και κάθε παρόμοιο), που έγινε από ιδιώτη με επιδότηση από το κράτος, έχει την υποχρέωση να δέχεται μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και φοιτητές από οπουδήποτε. Ο ιδιοκτήτης (ή υπάλληλος) έχει επίσης την υποχρέωση να ξεναγεί στις εγκαταστάσεις του τους επισκέπτες, να τους ενημερώνει για τη λειτουργία, για τη παραγωγή ενέργειας. Έχει την υποχρέωση να είναι «εργαστήρι» για μελέτη και έρευνα. Όμως, το συγκεκριμένο εργοστάσιο, δεν το επισκέφτηκε κανένα σχολείο, κανένα τμήμα ΤΕΙ ή Πανεπιστημίου, αν και πολύ θα το ήθελαν (ΤΕΙ Λάρισας). Και δεν το επισκέφτηκε γιατί, ο δρόμος που το συνδέει με το δρόμο Γόννων – Καλλιπεύκης, δεν είναι βατός από λεωφορεία.
Μήπως ο δήμος μας έχει ανάγκη από επισκέπτες; Μήπως το εργοστάσιο αυτό, θα μπορούσε να «συνδεθεί» με το ΤΕΙ Λάρισας π.χ. και να είναι διαρκής πόλος επισκεπτών; Μήπως οι επισκέπτες αυτοί, μαθητές και σπουδαστές, θα προσφέρουν στο δήμο μας με την παρουσία τους πολλά περισσότερα, εκτός από το χαρτζιλίκι τους;
Μήπως ο Δήμος μας θα έπρεπε να φροντίσει για τα δυο περίπου χιλιόμετρα του δρόμου; Μήπως πρέπει να το κάνει εδώ και τώρα, ώστε αυτή τη σχολική χρονιά το εργοστάσιο να είναι έτοιμο να δεχθεί τους μικρούς και μεγάλους ερευνητές;

Παναγιώτης Παπαϊωάννου

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ