ΥΙΟΘΕΤΗΣΤΕ ΕΝΑ ΔΕΝΔΡΟ 

Αντί να παρακολουθείτε με το παιδί σας τηλεό­ραση, κλείστε την και πηγαίνετε μια βόλτα στο πάρκο ή στη γειτονιά μαζί, προσφέροντας του ταυτόχρονα και μια θαυμάσια ευκαιρία να διαλέξει ένα μικρό δένδρο και να… αναλάβει τη φροντίδα του. Μια συζήτηση θα το βοηθήσει να καταλάβει ότι το δένδρο μπορεί να μη μας ανήκει με τη στενή έννοια του όρου, αλλά αν το φροντίσουμε, το α­ποτέλεσμα θα είναι ευεργετικό για όλους τους ανθρώπους. Κάθε φορά λοιπόν που θα πηγαίνε­τε στο πάρκο ή στη γειτονιά μαζί, μπορεί να ρίχνει με το κουβαδακι του ή μ’ ένα ποτήρι, νερό στη ρίζα του δένδρου. Στα μεγαλύτερα παιδιά το ενδιαφέρον θα αυξη­θεί σίγουρα αν έχουν μαζί τους ένα μπλοκάκι σημειώσεων. Μπορεί να γράψουν ορισμένες πα­ρατηρήσεις ή να ζωγραφίσουν το σχήμα και το χρώμα των φύλλων του δένδρου και των ανθέ­ων κατά την περίοδο της ανθοφορίας ή να με­τρούν το μέγεθος του κορμού κατά περιόδους. Τέλος, μπορείτε να πάρετε μερικές φωτογραφί­ες των παιδιών δίπλα στο δένδρο μία ή δύο φο­ρές το χρόνο.
Όταν το παιδί μεγαλώσει, το δένδρο θα του θυμίζει την παιδική του ηλικία, την περίοδο της δικής του ανάπτυξης σε άμεση σχέση με την ανά­πτυξη του δένδρου και την αλληλένδετη σχέση των ανθρώπων με το φυσικό τους περιβάλλον!! Τόσο απλά εύκολο, σημαντικό ουσιαστικό.

Σημείωση:
Ένα παιδάκι από το Ριζόμυλο, εξέφρασε το θαυμασμό του για το δάσος της ΠΑΤΩΜΕΝΗΣ, εντελώς αυθόρμητα, μόλις κατέβηκε από το λεωφορείο, την ημέρα του 1ου φεστιβάλ Αφήγησης, στο οποίο έπαιρνε μέρος: «Τι δάσος είναι αυτό! Εδώ μπορώ να παίζω κρυφτό και να μη μπορέσουν να με βρουν για είκοσι χρόνια»!!!
Με μια φράση μόνο είπε τόσα πολλά!

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ