ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

θέλοντας να εξυπηρετήσουμε και να ενημε­ρώσουμε τους Καλλιπευκιώτες ιδιαίτερα αυ­τούς που βρίσκονται μακριά, δημοσιεύουμε πα­ρακάτω τα τηλέφωνα του Δήμου μας. Να πούμε επίσης ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή, ο καθένας μας μπορεί να παίρνει χωρίς ντροπή τηλέφωνο και να ζητάει όποια πληροφορία ή χαρτί θέλει.
Ακόμα και με το Δήμαρχο η επικοινωνία είναι εύκολη.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Δήμαρχος: Τόλιος Αναστάσιος 31894
Γραμματείς: Κοντογιάννη Βούλα και Ταμπάκη Νίκη 31233, FΑΧ: 31894
Καλλιπεύκη: 96213
Δασονομείο Καλλιπεύκης: 96211
Δημοτικό Σχολείο Καλλιπεύκης: 96296
Ταξί Καλλιπεύκης (Σαλαμπάσης Ιωάννης): 96204
Αστυνομία Γόννων: 31096
Κέντρο Υγείας Γόννων: 31100, 31200, 31500
Βλάβες τηλεφώνων (Μακρυχώρι): 22199
Κωδικός περιοχής: 04950
Κ.Τ.Ε.Λ. Λάρισας: 0410-226300
Κ.Τ.Ε.Λ. διερχομένων λεωφορείων προς κάθε περιοχή: 0410-554111

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ