Η ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗΣ

 

Σήμερα έχουμε δυο νέα στοιχεία για την εκμετάλλευση της λίμνης που ήρθαν στο φως χάρη στην έρευνα του Δημητρίου Μπάρμπα στο υποθηκοφυλακείο Πυργετού.

Τα στοιχεία είναι από το θεσσαλικό Ημερολόγιο

001 002 003 004

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ