Σοφά λόγια 

«Είναι απογοητευτικό το πόσο πολλοί άνθρωποι σοκάρονται από την εντιμότητα και πόσο λίγοι από την απάτη».

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ

Η τελευταία απλή επιλογή σας, όταν παλεύετε με την έλ­λειψη νοήματος ή σκοπού, εί­ναι το να την αντιμετωπίσετε κατά μέτωπο.
Σφίξτε τα δόντια και κάντε κουράγιο. Είμαστε σχεδόν πά­ντα ικανοί να αντλήσουμε νόημα και σκοπό από γεγονότα α­κόμη και δραματικά, αλλά με­ρικές φορές χρειάζεται χρό­νος. Τα πράγματα αλλάζουν. Όταν έχετε φτάσει στον πάτο, τα πράγματα μπορούν μόνο να βελτιωθούν… Εάν χειροτερέ­ψουν, μάλλον …δεν είχατε φτάσει στον πάτο ακόμη!

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ