ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

 

Την Πέμπτη 9  Αυγούστου πραγματοποιήθηκε η εθελοντική αιμοδοσία του Συλλόγου. Για μια ακόμη φορά οι καλλιπευκιώτισες και οι καλλιπευκιώτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Συλλόγου και ήρθαν και έδωσαν αίμα. Η προσέλευση ήταν ικανοποιητική αλλά όχι αρκετή καθώς τα αποθέματα της τράπεζας αίματος του συλλόγου μειώνονται. Ελπίζουμε στην επόμενη αιμοδοσία να αυξηθεί η προσέλευση για να μην φτάσουμε στο σημείο να χρειάζεται κάποιος αίμα και να μην υπάρχει στην τράπεζα αίματος.

DSC02934 DSC02933 DSC02938 DSC02936

DSC02940

ΠΙΣΩ