ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΝΝΩΝ

Γόνοι 11 Απριλίου 2001
Αριθμ. Πρωτ.: 571

 

 

Γόννοι Λάρισας
Τηλέφ: 0495/31233
Fax: 0495/31893
 

ΠΡΟΣ
Τον Μ.Ε.Σ.Α.Κ. «Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ»

 

κ. Πρόεδρε,

Σας κάνουμε γνωστό ότι το θέμα Κλάδεμα πλατάνων στην πλατεία του Δ.Δ. Καλλιπεύκης συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της 19-03-2001, παρουσία και των εκπροσώπων σας. Εξηγήσεις δόθηκαν εκατέρωθεν και το θέμα θεωρείται λήξαν.
Πιστεύουμε στη σωστή και ειλικρινή συνεργασία για την αναβάθμιση της περιοχής μας. Φράσεις και λέξεις που προσβάλλουν και θίγουν, καλό είναι ν΄ αποφεύγονται εκατέρωθεν.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

τ.σ.υ.

Κωνσταντίνος Καραγιάννης

 

 

ΑΝΤΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗΣ

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο Γόννων

Κύριε Πρόεδρε, του Δημοτικού Συμβουλίου Γόννων.

Λάβαμε και δημοσιεύουμε παραπάνω την απαντητική επιστολή σας, που αφορά το έγγραφο-διαμαρτυρία του Μορφωτικού Συλλόγου Καλλιπεύκης σχετικά με το κόψιμο των πλατάνων.
Η απάντησή σας κύριε πρόεδρε δεν ικανοποιεί τον Μορφωτικό Σύλλογο γιατί δεν απαντάτε συγκεκριμένα στο θέμα που αναφερόμαστε. Παρόλα αυτά την κάνει “αποδεκτή” και επιφυλάσσεται για το μέλλον.
Όσο για το ποιος πρέπει να προσέχει τις εκφράσεις του και πως πρέπει να συμπεριφερόμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο (Δημ. Συμβούλιο 19.3.2001) αυτό δεν μας αγγίζει και άλλοι που κατέχουν κάποιες θέσεις να είναι περισσότερο κόσμιοι, γιατί με το παράδειγμά μας όλοι γινόμαστε πρότυπα προς αποφυγή ή προς μίμηση.

Με τιμή το Δ.Σ. του Συλλόγου

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ