Διάφορα

ΜΗΝΥΜΑ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΙΑΤΑ

Φέτος το καλοκαίρι η Καλλιπεύκη γέμισε από  νιάτα. Έδωσαν βροντερό παρών τόσο στο αντάμωμα, όσο και κατά την διάρκεια του καλοκαιριού. Αυτό μας έκανε μεγάλη εντύπωση και μας ευχαρίστησε, Μας έδωσε πολλά μηνύματα αισιοδοξίας για το μέλλον, Ιδιαίτερα εντυπωσιαστήκαμε από την παρουσία των μικρών παιδιών που πέρασαν όλο το καλοκαίρι στο χωριό  μαζί με τους γονείς τους ή τους παππούδες τους. Κάθε μέρα , κάθε βράδυ  ή πλατεία γέμιζε από τις φωνές του; Και τα γέλια τους. Μάλιστα πολλά από αυτά έφυγαν γιατί άνοιξαν τα σχολεία.

Για τα μικρά παιδιά καμαρώνουμε και αισιοδοξούμε. Για τα μεγαλύτερα, εφήβους  και ηλικομένους, δεν θα θέλαμε μόνο  την παρουσία τους  στο χωριό, θα επιθυμούσαμε και την ενεργό τους; Δράση . Αυτό θα περιμένουμε να μας το αποδείξουν κάποιοι από αυτούς τους νέους πρέπει να αναλάβουν τις τύχες του χωριού μας και του συλλόγου μας.

 

Δωρεές

Στη μνήμη των παππούδων μου Θεοδοσίου Νικολάου και Χρυσάνθης και των Ιωάννη Παπαϊωάννου και Γραμματής (που απεβίωσε στις 4/8/2010) προσφέρω στο Σύλλογό μας το ποσό των πενήντα (50) Ευρώ.

Νίκος Θεοδοσίου

 

Στη μνήμη του πατέρα μου και του αδερφού μου Αναστασίου προσφέρω στο Σύλλογο το ποσό των πενήντα (50) Ευρώ.

Γιώργος Τσιρέβελος

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

–         Ευχαριστούμε τα μικρά και τα μεγαλύτερα παιδιά του χορευτικού συγκροτήματος για τη συμμετοχή τους στο καλοκαιρινό Αντάμωμα των Καλλιπευκιωτών, που παρουσίασαν δημοτικούς χορούς.

–         Ευχαριστούμε ακόμα, τους γονείς τους για την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν.

–         Ευχαριστούμε τον χοροδιδάσκαλο Σωτήρη Καραβασίλη και τη Χριστίνα Μούργκα, η οποία το βράδυ του ανταμώματος είχε την ευθύνη της παρουσίασης των χορευτικών συγκροτημάτων.

 

 

Ευχαριστίες

–         Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Καλλιπευκιωτών «Η ΠΑΤΩΜΕΝΗ» ευχαριστεί το Δήμο Γόννων, ο οποίος ενίσχυσε με το ποσό των χιλίων (1000) Ευρώ το Σύλλογό μας για τις πολιτιστικές του δραστηριότητες.

–         Επίσης ευχαριστεί τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας, η οποία ενίσχυσε τις δραστηριότητες του Συλλόγου με το ποσό των εξακοσίων (600) Ευρώ.

 

Ευχαριστώ θερμά τον Πολιτιστικό Σύλλογο Απανταχού Καλλιπευκιωτών, Το Σύλλογο Γόννων καθώς και το Σύλλογο Πλαταμώνα για την προσφορά αίματος προς τον πατέρα μου Γουλάρα Απόστολο. Η ανταπόκριση των αναφερομένων Συλλόγων υπήρξε άμεση και καθοριστική!

Γουλάρας Διονύσιος

Πλαταμώνας

 

 

ΠΕΤΥΧΑΝ ΣΕ Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι.

ΜΑΝΤΑ Βάία, Φιλο­λογίας Θεσ/νίκης.

ΜΟΥΡΙΚΑ Χριστίνα, Τεχνολογίας Πληροφο­ρικής και Τηλεπικοινω­νιών Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας.

ΚΑΡΑΤΟΛΙΟΥ Δήμη­τρα, Παιδαγωγικό Νη­πιαγωγών Δυτικής Μακεδο­νίας, Φλώρινα.

ΠΑΠΑΣΤΕΡΠΟΥ Μα­ρία, Ελληνικής Φιλολο­γίας Θράκης, Κομοτηνή.

Ζητούμε συγνώμη ε­πειδή δεν γνωρίζουμε όλα τα παιδιά που περάσανε στις σχολές, παρακαλού­με να μας ενημερώσετε για να τα δημοσιεύσουμε στην επόμενη έκδοση.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ