ΕΙΔΗΣΕΙΣ – ΝΕΑ – ΣΧΟΛΙΑ

Πέθανε στο μαντρί του

Την Τετάρτη το απόγευμα 19 Ιουνίου 201 3 πέθανε σε ηλικία 85 ετών ο κτηνοτρόφος Ιωάννης Μπουρονίκος.

Ο μακαρίτης από μικρό παιδί μαζί με τον αδερφό του Κώστα βοσκούσαν τα γίδια τους και ποτέ δεν χώρισαν. Ζούσαν τους πε­ρισσότερους μήνες στο μαντρί τους στη θέση Γκανή και το καλο­καίρι στη Δουριανή.

Στο χωριό έρχονταν μόνο ια πολύ σοβαρές υποθέσεις. Εδώ στη Δουριανή τον Βρήκε ξαφνικά ο θάνατος από ανακοπή καρδιάς.

Ευτυχώς πέθανε στο μαντρί και εκείνη την ώρα Βρίσκονταν ε­κεί ο γιός του Στέργιος και η νύ­φη του Σταματία που είχαν πάει για να αρμέξουν. Ήταν μαζί με τον αδερφό του σι τελευταίοι πα­ραδοσιακοί Βοσκοί.

Και κάτι που είναι σημαντι­κό. Στο γιατρό δεν πήγε ποτέ στη ζωή του ούτε χάπια έγραψε ποτέ στο Βιβλιάριο υγείας εκτός πριν από δυο χρόνια που έπεσε και χτύπησε σοβαρά εκεί και πάλι στη Δουριανή και αναγκάστηκε να νοσηλευτεί για αρκετό καιρό.

Στην οικογένειά του και στους συγγενείς του εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια.

Έκλεψαν τις κολυμβήθρες από τα εξωκλήσια

Θρασύτατοι υπάνθρωποι και κλέφτες που δεν φοβούνται ούτε ανθρώπους αλλά ούτε και το Θεό πήγαν και έκλεψαν από τα εξωκλήσια της Πατωμένης και της Α­γίας Τριάδας τις κολυμβήθρες που ήταν απαραίτητες για το μυ­στήριο της Βάπτισης, καθότι πολ­λοί Καλλιπευκιώτες τα καλοκαί­ρια έρχονται στο χωριό για να Βαφτίσουν τα παιδιά τους στα δυο παραπάνω εξωκλήσια.

Είναι αίσχος και ντροπή να γίνονται αυτά τα πράγματα για πέντε δραχμές. Είναι σημεία των καιρών, αλλά επιτέλους ας σεβα­στούμε τα ιερά και το όσια. Ας αφήσουμε και κάτι όρθιο.

Να θυμίσουμε βέβαια ότι τα παγκάρια τα έχουν καταρημάξει πολλές φορές και ότι πριν από δυο χρόνια περίπου είχαν κλέψει και την καμπάνα από τον Άγιο Νεκτάριο. Στο σημείο αυτό πρέ­πει να συστήσουμε στο εκκλη­σιαστικό συμβούλιο να λάβει κά­ποια μέτρα σε όσους ναούς είναι δυνατόν.

Και ένα τέτοιο μέτρο είναι οι κάμερες. Αυτό το κακό πρέπει να σταματήσει κάποτε. Επίσης θα συστήναμε στους πιστούς που πάνε στα εξωκλήσια να ανάβουν κεριά, να μην αφήνουν τα χρήμα­τα εκεί, αλλά όταν εκκλησιάζο­νται στον Άγιο Θεόδωρο να ρί­χνουν και τα χρήματα αυτά.

Δεν γιόρτασε η Ανάληψη

Κι ενώ τον Άγιο Αθανάσιο τον γιορτάσαμε κανονικά, το εξωκλήσι της Θείας Αναλήψεως δεν λειτούργησε φέτος την ημέ­ρα της γιορτής του λόγω της κα­κοκαιρίας που επικρατούσε εκεί­νες τις μέρες.

Η Λειτουργία τελέστηκε κα­νονικά στον Άγιο Θεόδωρο, ενώ δεν ήταν λίγοι αυτοί που ανέβη­καν με τα αυτοκίνητα στο εξωκλήσι για ν’ ανάψουν ένα κερί (με τα πόδια σχεδόν κανείς δεν ανεβαίνει σήμερα).

Στις 24 Ιουνίου το γενέθλιο του Προδρόμου

Με τη γιορτή του Αγίου Πνεύματος 24 Ιουνίου, συνέπεσε έτος και το γενέθλιο του Προδρόμου. Την παραμονή το βράδυ της γιορτής του Προδρόμου οι Καλλιπευκιώτες συνηθίζουν να βάζουν κάτω από το μαξιλάρι τους φτέρες για να ευλογεί ο ά­γιος να πάνε όλα καλά και κυρίως να έχουμε υγεία. Φέτος όμως, αν όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι Καλλιπευκιώτες ξέχασαν να βά­λουν φτέρες κάτω από το μαξιλά­ρι τους γιατί η γιορτή του Αϊ— Γιάννη ξεχάστηκε εξαιτίας της με­γάλης γιορτής του Αγίου Πνεύμα­τος.

Εγκαταστάθηκε στην Καλλιπεύκη το πρώτο ηλιακό πάρκο

Το πρώτο φωτοβολταϊκό η­λιακό πάρκο που εγκαταστάθηκε στην Καλλιπεύκη είναι γεγονός. Το πάρκο αυτό που συλλέγει η­λιακή ενέργεια και είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο της ΔΕΗ α­νήκει στον Κώστα Τσιούγκο— Γκρίζια και Βρίσκεται στη θέση Καρυές (δυο στροφές πιο κάτω α­πό τη Βρύση στις Καρυές και απέ­ναντι από το χωράφι του Κανάκη Πατούλια, για όσους μεγάλους γνωρίζουν).

Οι εργασίες εγκατάστασης άρχισαν και τελείωσαν μέσα στον περασμένο Μάιο.

ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ

Να ξηλωθεί πριν πάμε στο νοσοκομείο

Όπως είναι γνωστό, ένα μέ­ρος του κεντρικού δρόμου που περνάει από την πλατεία, και συ­γκεκριμένα το κομμάτι που αρχί­ζει μπροστά από τον άγιο Θεό­δωρο και τελειώνει στην παλιά ταβέρνα του Θωμά Παπαδόντα και στην ταβέρνα του Στέργιου Παπαδημητρίου, εκατό μέτρα πε­ρίπου, εδώ και τρία χρόνια είναι στρωμένος με πέτρες. Είναι ένα λιθόστρωτο, κάτι σαν καλντερίμι.

Το έργο σαν ιδέα ήταν ω­ραίο, αλλά η κατασκευή του δεν ήταν η σωστή. Τα κακά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν δεν άντεξαν στις ποικίλες συνθήκες (καιρι­κές, κλιματικές, κίνησης βαρέων οχημάτων κ.λ.π.), με αποτέλεσμα μέσα σε ένα χρόνο το λιθόστρω­το να καταστραφεί.

Σήμερα αυτό το κομμάτι του δρόμου αποτελεί πολύ επικίνδυ­νη παγίδα για κάθε πεζό και ιδιαί­τερα για τους ηλικιωμένους που πάνε στην εκκλησία ή στο καφε­νείο.

Παρακαλούμε την δημοτική αρχή να προβεί στο άμεσο ξήλωμα αυτής της κατασκευής προτού σπάσουμε πόδια ή κεφάλια και καταλήξουμε στο νοσοκομείο.

Δεν βρέθηκε χορηγός για τα παραμύθια

Εδώ και δυο χρόνια μια θαυ­μάσια συλλογή από 40 καλλιπεκιώτικα παραμύθια που τα διηγήθηκαν οι γονείς μας και οι παπ­πούδες μας βρίσκεται στο τυπογραφείο, αλλά η έκδοσή τους κα- υστερεί ή πάει προς ματαίωση, διότι δεν βρέθηκε ακόμη χορη­γός για να χρηματοδοτήσει αυτή την προσπάθεια.

Το όλο κόστος ανέρχεται στις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, αλλά ο σύλλογος αδυνατεί να τις βρει προκειμένου να προχωρή­σει στην έκδοση. Είναι μεγάλο κρίμα να χαθεί μια τέτοια πνευμα­τική κληρονομιά των προγόνων μας, χώρια ο κόπος που χρειά­στηκε για τη συλλογή τους.

Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν μεγάλες οικονομικές δυσκολίες αλλά, επίσης ξέρουμε, ότι υπάρ­χουν και δέκα Καλλιπευκιώτες που δεν αντιμετωπίζουν οικονομικό πρόβλημα. Θα τους παρακαλούσαμε να μας βοηθήσουν για να μην πάει χαμένη αυτή η πνευ­ματική κληρονομιά. Διαφορετικά είμαστε αναγκασμένοι να αποσύ­ρουμε την έκδοση από το τυπο­γραφείο.

Ευχαριστούμε και όσους έ­στειλαν χρήματα μέχρι σήμερα για τον παραπάνω σκοπό.

Ζούγκλα θα γίνει το χωριό μας από τα χόρτα και τα φίδια

Είναι αλήθεια, ότι μέσα στον οικισμό της Καλλιπεύκης υπάρχουν πολλά οικόπεδα και παλιό­σπιτα παρατημένα από χρόνια. Οι ιδιοκτήτες τους ή είναι στο ε­ξωτερικό ή αδυνατούν να τα φροντίσουν ή αδιαφορούν γι’ αυτά. Κυρίως στα οικόπεδα και στα παλιόσπιτα που έχουν πολ­λούς κληρονόμους γίνεται της κακομοίρας. Τα σκουπίδια και κυ­ρίως τα αγριοχόρταρα οργιά­ζουν. Το ύψος τους ξεπερνάει και τα δυο μέτρα. Οι μουριές με­γαλώνουν απίστευτα και κοντεύ­ουν να κλείσουν πολλούς δρό­μους. Και το χειρότερο. Αφού το χωριό κοντεύει να γίνει ζούγκλα από τα αγριοχόρταρα, κυκλοφο­ρούν μέσα στα χαλάσματα και στα χόρτα πάρα πολλά φίδια. Χω­ρίς υπερβολή, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος και από τα φίδια.

Η κατάσταση αυτή πρέπει να πάρει ένα τέλος. Η δημοτική αρ­χή πρέπει να βρει τρόπο για το καθάρισμα των παρατημένων οι­κοπέδων. Μια λύση θα ήταν ο δήμος να καθαρίζει τα παρατημέ­να οικόπεδα και κατόπιν να στέλ­νει το ραβασάκι στους ιδιοκτή­τες. Ή ο δήμος να δώσει εντολή στους δημότες του να καθαρί­ζουν τα οικόπεδά τους και σε ό­ποιον δεν συμμορφώνεται να ρί­χνει πρόστιμα. Και ο άγιος θέλει φοβέρα όπως λέει και ο λαός μας.

Και μια και μιλάμε για ζού­γκλα να πούμε και τούτο. Χρόνο με το χρόνο η βλάστηση όλο και μεγαλώνει στην περιφέρεια της Καλλιπεύκης. Τα πουρνάρια και όλα τα φυτά έκλεισαν τα παλιά μονοπάτια και στα μέρη που κά­ποτε περνούσαμε με πολλή ευκο­λία, σήμερα τα περπατάς δύσκο­λα ή και καθόλου.

Μέχρι και ο Αϊ —Λίας και οι Κούτρες που κάποτε δεν φύτρω­νε ούτε χορτάρι από τα πολλά ζώα που βοσκούσαν, σήμερα δεν περπατιούνται. Κοιτάξτε και την πλαγιά του Αϊ—Θανάση με το υδραγωγείο. Το τοπίο άλλαξε πά­ρα πολύ. Επειδή ο τόπος δεν βοσκιέται πλέον όπως παλιά, επει­δή οι κάτοικοι δεν κόβουν πουρ­νάρια και άλλα φυτά για τους φούρνους και τα καμίνια γι’ αυτό ο τόπος μας κοντεύει να γίνει ζούγκλα.

Μπορεί να είναι έτσι καλύτε­ρα, αλλά τα παλιά μονοπάτια χρειάζονται καθάρισμα για να μπορούμε να περπατούμε στον πανέμορφο τόπο μας.

Τα μηχανήματα στη σπορά των φασολιών

Μέχρι το 2011 οι Καλλιπευκιώτες έσπερναν τα φασόλια με το χέρι. Από την περσινή χρονιά τα σπέρνουν με μηχανές. Πρωτο­πόροι σ’ αυτή τη δραστηριότητα είναι ο Χρίστος Οικονόμου του Ιωάννη (Τσίγκας) και ο Φάνης Γκουντουβάς. Αυτό κρίθηκε απα­ραίτητο γιατί αυξήθηκαν τα στρέμματα με τα φασόλια και με τα χέρια θα ήταν δύσκολη η σπο­ρά. Επίσης οι ίδιοι αγόρασαν και μηχανές κατάλληλες για τον αλω­νισμό των φασολιών.

Ο Χρίστος Οικονόμου μάλι­στα την αλωνιστική μηχανή την είχε αγοράσει από πέρυσι, αλλά δυστυχώς πέρυσι τα φασόλια δεν έγιναν και δεν αλώνισε κα­νένας. Ελπίζουμε φέτος να είναι καλή η χρονιά, να πάνε καλά οι παραγωγές και να χρησιμοποιη­θούν και οι μηχανές.

Ο ΔΡΟΜΟΣ

Σημαντικές επεμβάσεις πρέ­πει να γίνουν στο δρόμο Καλλιπεύκη — Πλαταμώνας, ο σημαντι­κός αυτός εναλλακτικός παράδρομος της κεντρικής Ελλάδας, έ­χει μεγάλη επικινδυνότητα από καταπτώσεις, κατολισθήσεις και πάρα πολλές λακούβες (όπως βλέπετε και στις φωτογραφίες) χωρίς να αναφέρουμε τα δέντρα τα οποία σε λίγο θα κλείσουν το δρόμο.

Ίσως πρέπει να γίνει κάποια συντήρηση τουλάχιστον για τα χοντρά…

Ίσως κάποιες διαπλατύνσεις και πλευρικά τοιχία για την «άμυ­να» απέναντι στα βράχια.

Έχουμε τίποτα καλύτερο να ελπίζουμε;

Η γηραιότερη Ιτιά της Καλλιπεύκης

Στο ρέμα μετά την Αγία Πα­ρασκευή και στο δρόμο που στρί­βει για τα Λιβάδια υπάρχουν 20 ι­τιές στη σειρά.

Η τελευταία ιτιά προς τα Λι­βάδια πριν από το γεφύρι είναι η μεγαλύτερη στην περιοχή της Καλλιπεύκης. Και σε όγκο και σε ύψος. Είναι η γηραιότερη όπως φαίνεται, γιατί άλλη δε γνωρί­ζουμε αν υπάρχει. Η ιτιά αυτή έ­χει περίμετρο κορμού περίπου έ­ξι (6) μέτρα και διακλαδίζεται σε δύο άλλους χοντρούς βραχίονες περίπου τεσσάρων μέτρων περί­μετρο ο καθένας. Όλες αυτές οι ιτιές φυτεύτηκαν τη δεκαετία του 1960.

Η παραπάνω ιτιά είναι πλέον γερασμένη και οι κορμοί της βρί­σκονται σε πολύ πλαγιαστή θέ­ση. Επειδή το βάρος είναι πολύ μεγάλο το δέντρο κινδυνεύει ν’ ανοίξει στα δύο ή και στα τρία κομμάτια.

Το πανηγύρι των 12 Αγίων Αποστόλων

Με λαμπρότητα γιορτάστηκε και φέτος η μνήμη των 12 Αγίων Αποστόλων των μαθητών του Χριστού των Πολιούχων του χω­ριού μας. Ο πανηγυρικός εσπερι­νός και η Θεία Λειτουργία τελέστηκαν στον ιερό ναό των Αγίων Αποστόλων χοροστατούντων των ιερέων Βησσαρίωνα και Κων/νου Γεροστέργιου.

Στο τέλος της λειτουργίας έ­γινε αρτοκλασία και μοιράστηκε σιτάρι στη μνήμη των Αγίων.

Στον ιερό ναό παραβρέθηκαν πολλοί πιστοί από την Καλλιπεύκη, αλλά και πολλοί Καλλιπευκιώτες, που ήρθαν από τη Λά­ρισα και άλλα μέρη.

Την πρώτη Ιουλίου, Δευτέ­ρα, των Αγίων Αναργύρων, τελέ­στηκε Θεία λειτουργία, αρτοκλα­σία και αγιασμός. Παραβρέθηκαν αρκετοί πιστοί.

Ο καιρός κατά τη διάρκεια του πανηγυριού ήταν κρύος και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να πε­ριορίσει λιγάκι και την άφιξη πε­ρισσοτέρων Καλλιπευκιωτών. Και όσοι ήρθαν, δεν απόλαυσαν όσο έπρεπε και τη διασκέδαση στα καφενεία όπου και πάλι δύο παραδοσιακές ορχήστρες έδω­σαν το παρών.

Παρασκευή 28 και Σάββατο 29 Ιουνίου είχε ορχήστρα το μα­γαζί του Οικονόμου, Σάββατο και Κυριακή αυτό του Μαντά. Και ό­πως ήταν φυσικό, λόγω της οικο­νομικής κρίσεις, λίγοι ήταν αυτοί που χόρεψαν και πολύ λίγα ήταν τα λεφτά που έπεσαν. Πάντως, ε­πειδή το πανηγύρι έπεσε Παρασκευοσαββατοκύριακο, ήρθε πε­ρισσότερος κόσμος και αυτό μας ικανοποίησε όλους.

Φέτος «έδειξε» για πανηγύ­ρι. Και του χρόνου να μας αξιώ­σει ο Θεός να παραβρεθούμε στο πανηγύρι και να τιμήσουμε όλοι μαζί τους πολιούχους του χωριού μας.

 

ΠΙΣΩ