Ελληνική Κοινότητα Kingston και περιχώρων (Μελβούρνης)

 

Με την ενημερωτική μου επιστολή θα ήθελα να σας πληροφορήσω πώς λειτουργούμε οι Έλληνες του εξωτερικού με τις Ελληνι­κές Κοινότητες. Και θα ήθελα να ενημερώσω τους συμπα­τριώτες για την Ελληνική Κοι­νότητα Κιη9δίοη και περιχώ­ρων, η οποία εδρεύει στα νο­τιοανατολικά προάστια της Μελβούρνης.

Η κοινότητα ιδρύθηκε το 1970 και λειτουργεί μέχρι σήμερα με τις ακόλουθες υπηρεσίες: με τα σχολεία Ελληνικά γράμματα  – με πεντάωρη διδασκαλία την εβδομάδα, που απώτερος σκοπός της είναι η εκμά­θηση της Ελληνικής γλωσσάς.

Επίσης, έχει τμήμα ηλικιω­μένων και την ποδοσφαιρική ο­μάδα με την ονομασία «Hellenic Moorabin». Η κοινό­τητα έχει περίπου 1.200 μέλη.

Οι δραστηριότητες με τις οποίες ασχολούμαστε στην κοινότητα είναι η διοργάνωση εκδηλώσεων και η μεγαλύτερη γιορτή της Κοινότητας είναι η γιορτή του καρναβαλιού. Το λεγόμενο «Ελληνικό Καρναβά­λι».

Όλες αυτές οι εκδηλώσεις λαμβάνουν μέρος στο ιδιόκτητο κτήμα της Κοινότητας, το ο­ποίο είναι 14 στρέμματα.

Επίσης στην Κοινότητα στεγάζεται ο Πανλαρισαϊκός Φιλανθρωπικός Σύλλογος. Βά­σει του καταστατικού της Κοι­νότητας οι εκλογές για την α­νάδειξη του Διοικητικού Συμ­βουλίου λαμβάνουν χώρα κάθε δυο χρόνια. Το τωρινό Διοικη­τικό Συμβούλιο αποτελείται α­πό τα εξής μέλη:

 

 

ΜΑΝΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Πρόεδρος (Καλλιπεύκη Λάρισας)

ΜΠΑΛΤΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ, Αντιπρόεδρος – υπεύθυνος εκδηλώσεων (Πάτρα)

ΓΙΑΝΤΣΙΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝ, Γ. Γραμματέας (Χρυσοχώραφα Σερρών)

ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Ταμίας (Σπάρτη)

ΚΑΛΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, βοηθός Ταμία (Κατερίνη)

 

Μέλη:

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (Χείμαρρος Σερρών)

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ (Θεσσαλονίκη)

ΛΟΛΑ ΚΟΥΜΑΤΖΙΑ (Μεταξά Κοζάνης)

ΛΙΑΚΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ (Κοζάνη)

ΣΚΕΒΑΣ ΚΩΣΤΑΣ (Δράμα)

ΚΑΜΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (Νιγρίτα Σερρών)

 

Ελληνική Κοινότητα νοτιοανατολικών προαστίων Μελβούρνης

Με αγάπη ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΑΣ

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ