Ευρώ – Δραχμή

Από αυτή τη χρονιά -τελευταία χρονιά κυκλοφορίας του εθνικού μας νομίσματος- μια νέα έννοια μπαίνει στη ζωή μας. Το ευρώ. Το ενιαίο νόμισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από 1-1-2002 αρχίζει η απόσυρση των εθνικών νομισμάτων και από 1-3-2002 κυκλοφορεί σε όλες τις χώρες μόνο το ευρώ. Το 2001 είναι η χρονιά της «άσκησης». Οι λογιστικές αξίες θα γίνονται σε ευρώ και οι συναλλαγές μας σε δραχμές. Ας αρχίσουμε να μαθαίνουμε από τώρα ώστε το 2002 να μας βρει έτοιμους. Το ευρώ θα διαιρείται σε εκατοστά, τα οποία στην Ελλάδα θα λέγονται λεπτά και στην Ευρώπη σεντς. Θα αναγράφονται οι λέξεις «λεπτά» και «Ευρώ» και στα ελληνικά. Σε δεκατρείς μήνες από τώρα θα πληρώνουμε π.χ. το «πενηνταράκι» 1,47 ευρώ αν έχει τότε 500 δραχμές.

Πίνακες μετατροπής δραχμών σε ευρώ και ευρώ σε δραχμές.

Δραχμές                      Ευρώ               Ευρώ               Δραχμές
100                              0,29                 1                       341
200                              0,59                 2                       682
300                              0,88                 3                       1.022
400                              1,17                 4                       1.363
500                              1,47                 5                       1.704
600                              1,78                 6                       2.045
700                              2,05                 7                       2.383
800                              2,35                 8                       2.726
900                              2,64                 9                       3.067
1.000                           2,83                 10                     3.408
2.000                           5,87                 11                     3.746
3.000                           8,80                 12                     4.089
4.000                           11,74              13                     4.430
5.000                           14,67              14                     4.771
6.000                           17,61              15                     5.111
7.000                           20,54              16                     5.452
8.000                           23,48              17                     5.793
9.000                           26,41              18                     6.134
10.000                        29,35               19                     6.474
20                     6.815

Π. Ι. Π.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ