Η ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ ΠΟΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Κατά την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου των Δημοτικών και Νομαρχιακών εκλογών, η Καλλιπεύκη ήταν αυτή η οποία αναφερόταν από τους τρεις υποψηφίους Δημάρχους, ως περιοχή για τουριστική ανάπτυξη. Ελπίζουμε η νέα Δημοτική αρχή η οποία προέκυψε από τiς εκλογές, αλλά και όλοι οι εκλεγέντες σύμβουλοι να μην ξεχάσουν, αυτά τα οποία υποστήριζαν για το χωριό μας.
Ως Μορφωτικός Σύλλογος Καλλιπεύκης έχουμε υποχρέωση να επισημάνουμε σ’ όλους ότι το χωριό μας, φθίνει και συνεπώς μοναδική διέξοδος είναι η τουριστική του ανάπτυξη, δίνοντας μια άλλη δυναμική.
Η Επαναλειτουργία της λίμνης Ασκυρίδας είναι επιβεβλημένη, για το καλό της Καλλιπεύκης και της ευρύτερης περιοχής.
Προτεραιότητες της νέας Δημοτικής αρχής για την τουριστική ανάπτυξη του χωριού μας κατά την άποψή μας πρέπει να είναι:

  1. Το αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων, να γίνει χωριστά από το δίκτυο όμβριων το οποίο θα καταλήγει στα λιβάδια με προοπτική κατασκευής βιολογικού καθαρισμού. Τώρα μας δίνεται η ευκαιρία αυτή, με την αλλαγή του δικτύου ύδρευσης       που έχει προγραμματισθεί, να κατασκευασθεί συγχρόνως και το δίκτυο ακαθάρτων και αν χρειάζεται να γίνει συμπληρωματική μελέτη και ας παραμείνει για ένα χρόνο και δύο ακόμη αν χρειάζεται, αλλά απαραίτητα πρέπει να γίνει συγχρόνως με το σκάψιμο των δρόμων για την αλλαγή του δικτύου ύδρευσης.
  2. Να πολεοδομηθεί το σχέδιο οικισμού που υπάρχει, καθώς επίσης και ασφαλτοστρωθεί ο δρόμος που οδηγεί στα απανά αλώνια και να       διανοιχτεί ο δρόμος που οδηγεί στο κουνιάρκο, δίνοντας δυνατότητα ανάπτυξης αυτής της περιοχής.
  3. Να πλακοστρωθούν οι δρόμοι γύρω από την πλατεία.
  4. Τα παλαιά και εγκαταλελειμμένα σπίτια και οικόπεδα τα οποία έχουν καταντήσει σκουπιδότοποι πρέπει να καθαρισθούν, δίνοντας άλλη όψη στο χωριό .Οι ιδιοκτήτες, στους οποίους ανήκουν, πρέπει να φροντίσουν γι’ αυτό, διαφορετικά να το κάνει η ίδια η Δημοτική αρχή και τα έξοδα να βαρύνουν τους ιδιοκτήτες.
  5. Η αποκομιδή των σκουπιδιών να γίνεται πιο συχνά κυρίως την καλοκαιρινή περίοδο και πιο υπεύθυνα, αλλά και στην Πατωμένη την οποία συστηματικά ξεχνούν. Γνωρίζουν βέβαια πως η Πατωμένη ανήκει πλέον στον Δήμο.
  6. Ενημέρωση των κατοίκων και αξιοποίηση των προγραμμάτων του Γ΄ ΚΠΣ. Δεν πρέπει να περάσει ανεκμετάλλευτο κανένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  7. Κατασκευή παρατηρητηρίων θέας στις θέσεις Ράχη (πάνω από την σήραγγα) και στη θέση Ρακούπη στον δρόμο προς τον Πλαταμώνα.
  8. Ασφαλτόστωση του δρόμου Κρανιάς σε συνεργασία με τον Δήμο Κάτω Ολύμπου.
  9. Συντήρηση του δρόμου προς την Αγία Τριάδα και βελτίωση των χώρων αναψυχής της Αγίας Τριάδας και της Πατωμένης.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ