ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ  

 

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

Ο Μαλιαχώβας Απόστο­λος του Άλκη, με την Σιλβάνι Κοραντί από την Αλβανία.

Η Ρημαγμού Ρήγα Βούλα του Αστεριού και της Μαρίας, με το Φίλιππο Φιλίππου από την Ολυμπιάδα Ελασσόνας.

 

ΓΑΜΟΙ

Η Παπαδημητρίου Μαρία του Κων/νου και της Δήμητρας με τον Κοντογιάννη Ιωάννη από τη Ραψάνη.

Ο Κώστας Καραλιάκος του Ιωάννη και της Αγορίτσας Καραμπατή, με τη Φώλια Αγα­θή από τη Λάρισα.

Ο Νίκος Μιχαντάς του Α­ναστασίου (Καλύβες Κρήτης) με τη Ζουμαρακη Αγγελική από την Κρήτη.

Ο Κώστας Καραπατής – Γκουγκουλιάς του Ζήση, με την Γεωργία Πρίγκα.

Ο Σαλαμπάσης Χρήστος του Δημητρίου με τη Χρύσα Κουτσιαρή του Αναστασίου (Λάρισα).

Ο Ανδρέας Μαντάς του Δημητρίου και της Μαρίας Οι­κονόμου με την Ειρήνη Γύρου από την Αθήνα.

Ο Γεώργιος Γεροκώστας του Δημητρίου και της Πόπης Οικονόμου του Ιωάννη, με την Κων/να Τριαντάφυλλου από τα Φάρσαλα.

Η Βάσω Χατζή του Νικο­λάου και της Γιάννας (Νίκαια)

 

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Η Δεληγιάννη Παναγιώ­τα, σύζυγος του Γεωργίου Παπαϊωάννου, γέννησε το δεύτε­ρο παιδί, αγόρι (Γόννοι).

Η Χριστίνα Παπαϊωάννου, σύζυγος Τοιτι33 Ργηποο-ννδκί, γέννησε το δεύτερο παιδί, αγόρι.

Η Βίδρα Μαρία σύζυγος Ιωάννη Καραμπίνα γέννησε το πρώτο παιδί, αγόρι.

Η Δήμητρα Καραμήτρου σύζυγος Κων/νου Μιχαντά, γέν­νησε το δεύτερο παιδί, κορίτσι.

 

ΘΑΝΑΤΟΙ

Ιωάννης Οικονόμου του Τριαντάφυλλου, ετών 86.

Η Μαρία Καλούση, σύζυ­γος Αστεριού ετών 79.

Ο Αστέριος Παπαδημη­τρίου (Παπακώστας) του Ιωάν­νη και της Δέσπως, ετών 80 (Τορόντο Καναδά).

Η Αρχόντω Παπαδόντα ε­τών 53.

Ο Νικόλαος Μασούρας (Γιαννακός) ετών 79.

Η Γκούθα Μαρία το γέ­νος Καστόρη ετών 84.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ