ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗΣ – ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

Εν αναμονή της ολοκλή­ρωσης της τεχνικής με­λέτης για την επανασύσταση της λίμνης βρίσκονται οι καλλιπευκιώτες. Είναι αυτή, η οποία θα ρίξει φως τι θα γίνει στο χωριό μας.

Όπως γνωρίζετε έχουν ολοκληρωθεί οι προηγούμενες τρεις μελέτες, οι οποίες αναφερόταν στην ανάπτυξη και πώς θα αναπτυχθεί το χωριό μας μετά την επανασύσταση της λίμνης. Καμιά, όμως, δεν αναφερόταν στα προβλήματα που θα δημιουργηθούν με το κλείσιμο της Λίμνης.

Παρουσιάσεις μελετών, τα διάφορα δημοσιεύματα σε εφημερίδες, στην τηλεόραση, προκάλεσαν ανησυχία στους κατοίκους του χωριού και τριβές με τη δημοτική αρχή, αφού κανείς

δε φρόντισε να τους ενημερώσει τι θα γίνει με τις αποζημιώσεις των κτημά­των, τη μετεγκατάσταση των κτηνοτροφικών μονάδων, την προστασία του επαγγέλματος τους.

Η μη ενημέρωση των κατοίκων έφερε γκρίνια και αντιδράσεις στο χωριό. Ο Πρόεδρος του Γεωργικού και Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Αναστάσιος Κούσιος πραγματοποίησε γενική συνέλευση στο γραφείο του Συ­νεταιρισμού όπου παραβρέθηκαν σχεδόν όλοι οι γεωργοί και κτηνοτρόφοι και πολλοί Καλλιπευκιώτες.

Στη γενική συνέλευση αποφασί­στηκε να δημιουργηθεί επιτροπή αγώνα και ορίστηκαν μέλη της επιτροπής οι: Θωμάς Ζαφείρης (Ντάσιος), Αποστόλης καραμπατής του Ιωάννη, Αστέριος Μούργκας του Χρήστου και

Αναστάσιος Κούσιος.

Ο πρόεδρος του γεωργικού συνε­ταιρισμού έφερε το θέμα τους προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο, όπου και πάλι παραβρέθηκαν όλοι οι γεωργοί και κτηνοτρόφοι.

Αφού δόθηκαν εξηγήσεις και ενημερώθηκαν, αναχώρησαν, ο δε δήμαρχος δεσμεύτηκε όταν ολοκληρω­θεί η μελέτη θα ενημερώσει το δημοτικό συμβούλιο.

Ακολούθησε και άλλη συγκέντρω­ση των κατοίκων στο γραφείο του Συνεταιρισμού, όπου ενημερώθηκαν α­πό τον τότε αντιδήμαρχο κ. καραμπί­να και τον πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου κ. Οικονόμου.

Αυτή τη στιγμή που έχετε στα χέρια σας την εφημερίδα η τεχνική μελέτη δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ