Μελέτη σκοπιμότητας για την επανασύσταση της λίμνης της Καλλιπεύκης θα εκπονήσει το Ίδρυμα Γουλανδρή

Το πρώτο βήμα για την πολύσυζητημένη υπόθέση επανασύστασης της λίμνης Καλλιπεύκης του Δήμου Γόννων έγινε με την υπογραφή από το γε­νικό γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Φώτη Γκούπα, σύμβασης με το Ίδρυμα Γουλανδρή – Ελληνικό Κέντρο Βιοτό­πων και Υγροτόπων.
Στην ομάδα έργου της μελέτης σκοπιμότητας, που θα εξε­τάσει τους όρους και τις προϋ­ποθέσεις επανασύστασης της λίμνης, συμμετέχει και το ΕΘΙΑΓΕ Θεσσαλίας. Η μελέτη χρημα­τοδοτείται από το Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2000 – 2006, θα ολοκληρωθεί σε μήνες και περιλαμβάνει 4 επιμέρους ενότητες ως εξής:
Γενική περιγραφή της περιοχής (γεωγραφικά δεδομένα, ιστορική αναδρομή, αβιοτικά και βιοτικά γνωρίσματα, γεωλογία, υδρογεωλογία, υφιστάμενες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες).
Λειτουργίες και αξίες του υγροτοπικού οικοσυστήματος πριν από την αποξήρανση του.
Περιγραφή και ως προς τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις των πιθανών σεναρίων αποκατάστασης και επιλογή της βέλτιστης λύσης μέσω διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία.
Διαμόρφωση προτάσεων έργων επανασύστασης για την εξυπηρέτηση του βέλτιστου επι­λεγέντος σεναρίου.
Να σημειωθεί ότι η αναγκαιότητα εξέτασης της επανασύστασης της λίμνης Καλλιπεύκης περιλαμβάνεται στο Ρυμοτομικό Σχέδιο της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΓΚΟΥΠΑΣ: «Ήταν – όπως δήλωσε ο γενικός γραμματέας της Περιφέρειας Θεσσαλίας – ένα από τα πρώτα θέματα που είχε θέσει τόσο ο νομάρχης Λάρισας Λ. Κατσαρός, όσο και ο δήμαρχος της περιοχής κ. Καραναστάσης». Ο κ. Γκούπας υπενθύμισε ότι τα ζητήματα περιβάλλοντος είναι πολιτική επιλογή να βρί­σκονται στην πρώτη στόχευση κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο 2007 – 2013. Στο πλαίσιο αυτό θα χρηματοδοτηθεί ένα ευρύ πλέγμα μελετών, προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για επενδύσεις σε τομείς όπως τα στερεά απόβλητα, οι περιοχές Natura και τα επιφανειακά ύδατα. Ο περιφερειάρχης, εξάλλου, εξήρε το προσωπικό ενδιαφέρον της κ. Νίκης Γουλανδρή κατά την πρόσφατη επίσκεψη της στη Λάρισα για την προοπτική επανασύστασης της λίμνης και ευχαρίστησε το Ίδρυμα Γουλανδρή για τη συ­νεργασία και τη συμβολή του προς την κατεύθυνση αυτή.

ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Για «ιστορική μέρα» έκανε λόγο ο δήμαρχος Γόννων Χρήστος Καραναστάσης, επισημαίνοντας ότι «η αρχή είναι το ήμισυ του παντός» και απευθύνοντας ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Πολιτεία και το Ίδρυμα Γουλανδρή για το ουσιαστικό ενδιαφέρον τους, που οδήγησε στο «να μπει το πρώτο λιθαράκι σε μια πονεμένη για την περιοχή των Γόννων ιστορία».

Για την ιστορία ο κ. Καραναστάσης ανάφερε ότι η Καλλιπεύκη απέχει μόλις 25 χλμ. από τα Τέμπη και από τον Παντελεήμονα που επιτρέπει στον επισκέπτη να βρεθεί σε μι­σή ώρα στην καρδιά του Ολύμπου, σ’ έναν τόπο αναζωογόνησης και σπάνιας φυσικής ομορφιάς».

Πατριώτισσες και ποριώτες, μάλλον το θέμα της λίμνης «βρήκε» το δρόμο του. Ευχόμα­στε και ελπίζουμε για το καλύτερο. Ευχαριστούμε όλους όσοι βοήθησαν προς την κατεύθυνση αυτή και ξεχωρίζουμε απ’ όλους την κ. Νίκη Γουλανδρή!

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ