Ξενιτεμένοι που ήρθαν με άδεια το καλοκαίρι

Φέτος το καλοκαίρι οι παρακάτω Καλλιπευκιώτες ήρθαν με άδεια στο χωριό μας:

Από Γερμανία:
1.      Αστέριος και Κων/νος Καραγιάννης
2.      Ζήσης Πατούλιας
3.      Κανάκης Πατούλιας
4.      Ευάγγελος Ντόντος
5.      Δημήτριος Δρογκόγιας
6.      Ζήσης Γκουγκουλιάς
7.      Παναγιώτης Καραδούκας
8.      Κων/νος Μούργκας
9.      Δημήτριος Μούργκας
10. Κων/νος και Ιωάννης Μαντάς του Αστερίου

Από Καναδά:
1.      Χρήστος Παπαδόντας
2.      Απόστολος και Δημήτριος Δουλαπστής
3.      Ελένη Μπουρονίκου
4.      Δημήτριος Βαγενάς
5.      Κων/νος Λαμπρόπουλος
6.      Βασιλική Μαντά

Από Αυστραλία:
1.      Παπαδόντας Απόστολος
2.      Χρυσάνθη Παπαϊωάννου
3.      Γεώργιος Κατσιούλας
4.      Μαρία Παπαδόντα του Αποστόλου με το σύζυγο της Μαυρομιχάλη Ιωάννη.

Από Αμερική:
1.      Ζαφείρης Μανωλούλης
2.      Αδελφές Ιωάννη Μανωλούλη
3.      Αθανάσιος Γκουγκουλιάς του Κων/νου (Μαυροδήμος)
4.      Νίκος Ντάσιος
7.      Στέργιος Γεροστέργιος (Ιερέας)

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ