ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗΣ – ΟΡΙΑ

Επέκταση οικισμού

 

Η επέκταση του οικισμού της Καλλιπεύκης (του χωριού μας) έγινε εδώ και μια δεκαετία περίπου. Εντός οικισμού είναι ηπεριοχή από το δρόμο προς Κρανιά μέχρι τον Ξηροπόταμο, από τον Ξηροπόταμο περίπου 200 μέτρα ανατολικά, ύστερα προς Απανά Αλώνια μέχρι του Δ. Τσιμόπουλου το σπίτι, από κει στη γωνία του μπαξέ του Μαντά και συνεχίζει μέχρι του Γκουρμπαλή το σπίτι.oria oikismou

Όλα αυτά τα χωράφια, που βρίσκονται εντός των ορίων του οικισμού, θεωρητικά μπορούν να είναι οικόπεδα με την προϋπόθεση ότι είναι 500 τετραγωνικά μέτρα τουλάχιστον και έχουν πρόσβαση (δρόμο). Όλα τα άλλα δεν μπορούν να οικοδομηθούν. ’ρα οικόπεδα γίνονται μόνο όσα είναι πάνω στο δρόμο προς Κρανιά (από την ανατολική μεριά), στο δρόμο από Αλώνια προς Απανά Αλώνια και στο δρόμο από του Μαντά μέχρι το Κουνιάρικο και τους «Μπαξέδες» στη Νυχτιάνου. Και βέβαια σε όσα οι ιδιοκτήτες μπορούν μόνοι τους να χαράξουν δρόμους (όπως η Σταματή Γκρίζια).

Τι νόημα επομένως έχει η οριοθέτηση του οικισμού, αφού δεν προχώρησαν οι προβλεπόμενες από την πολεοδομία διατάξεις; Αφού δεν χαράχτηκε το «σχέδιο πόλεως» όπως το ξέρουμε όλοι; Αφού δεν οριοθετήθηκαν δρόμοι, και κοινόχρηστοι χώροι, για να γνωρίζει ο καθένας αν μπορεί να χτίσει, που, πόσο και αν υπάρχει δρόμος ή πλατεία; Αφού δεν έγινε παραχώρησης γης για όλα τα παραπάνω από όλους τους ιδιοκτήτες;

Είναι πλέον καιρός όλα τα παραπάνω να γίνουν. Και μάλιστα το γρηγορότερο. Δεν μπορούμε να λέμε ότι μας ενδιαφέρει η ανάπτυξη του χωριού μας, του Δήμου μας, όταν δεν εξασφαλίζουμε τις ελάχιστες προϋποθέσεις, που δεν είναι άλλε από το περίφημο «Σχέδιο». Δεν μπορούμε να λέμε ότι μας ενδιαφέρει η ανάπτυξη του χωριού μας, του Δήμου μας, όταν δεν μπορούν να πωληθούν οικόπεδα και όταν δεν μπορεί να αξιοποιηθεί ο «μέσα στα όριά του» οικισμός.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ