Οικονομικές ενισχύσεις – Συνδρομές

Τα ποσά σε ευρώ.

Πλεκτά ΙΑΚΩΒΑΚΗ                                                           300
Καραγιάννης Κωνσταντί­ νος του Γεωργίου                   50
Βελλησαρίου Αντώνης                                                        150
Ζαφείρη Βασιλική                                                               30
Δεμερτζής Αθανάσιος                                                         15
Πίνακας Ιωάννης                                                                  15
Τσολάκης Ιωάννης, Αυστραλία                                           50
Ζαφείρης Αντώνιος του Νικολά­ου                                    50
Γκουγκουλιάς Κωνσταντί­νος, Αμπελώνας                     20
Καραμπατής Ευάγγελος                                                    100
Παπαδημητρίου Δημήτριος του Ζαφ. Λεπτοκαρυά          50
Παπαγιαννούλης Σπύρος, Αίγιο                                         50
Πππηπτερνίου Κων/νος Δάσκαλος                                    50
Μπουγδής Κων/νος, Αμπελώνας                                    5
Γκουντουβάς Απόστολος του Νικ.                                   50
Γεροστέργιος Κων/νρς                                                     50
Παπαδημητρίου Δημήτριο                                               20
Μιχαντάς Αθανάσιος                                                        50
Μπούτσικας Θωμάς                                                         15
Μασούρας Απόστολος                                                        30
Μουσουλής Κων/νος                                                           10
Θωμαΐδου – Παπαδημητρίου Ευαγγελία     10
Τσακάλης Ιωάννης                                                               20
Τσακάλης Δημήτριος                                                        30
Μανωλούλης Ιωάννης, Κατερίνη                                    20
Τσούκας Ευάγγελος                                                         15
Μαχάς Κωνσταντίνος                                                        10
Γκουρμπαλής Νίκος                                                           20
Γκαρλής Δημήτριος                                                              20
Πανδρεμμένος Ανδρέας δολ. Καναδά                            20

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ