Οικονομικές ενισχύσεις

 

Κανελλιά Α. Κωνσταντίνα 50 ευρώ
Κανελλιά Γεωργία 30
Ρημαγμός Φ. Αθανάσιος 20
Κολοβέτσιου Ευτυχία 30
Γκουγκουλιάς Δημήτριος (Αυτοκίνητα) 70
Ρημαγμός Γιώργος 50
Θεοδοσίου Νικόλαος 20
Μαντάς Κων/νος 50
Καραμπατής Χρήστος 50
Μαντά Α. Μαρία 10
Μουσουλή Ελένη 20
Τρίττκος Δημήτριος 10
Βαρελάς Ιωάννης 1000
Ντέλης Αντώνης 20
Παπαϊωάννου Δ. Απόστολος 20
Μαντάς Α. Ιωάννης 50
Ρημαγμός Εμμανουήλ 50
Κουτσιαρής Αστέριος 20
Καραμπατής I. Αποστόλης 10
Σιώκος Θωμάς 10
Γκουγκουλιάς Α. Νικόλαος 20
Οικονόμου Γεώργιος 10
Σιώκος Ιωάννης 5
Κωσταρέλος Κων/νος 10
Γκαζγκάνης Θεόδωρος 10
Οικονόμου Ι. Μαρία 10
Καραγιάννης Αστέριος 20
Πούλος Ανδρέας 6
Καλβουρτζή Πολυξένη 5
Πατούλιας Ζ. Κανάκης 50
Συμότα – Τσιλιμένη Αθηνά 100 δολ.
Καννελιά Έλλη 20
Τσιάτσιος Ζήσης 20
Παπαδόντας Ιωάννης (Τσιρίκης) 20
Δεμερτζής Αθανάσιος 20
Αλεξάκη – Κούσιου Ευαγγελία 20
Μασούρα Δήμητρα 20
Τσολάκη Ελένη 50
Μούργκας Αστέριος 15
Γκαναβούρας Δημήτριος 5
Γαλατά Ελένη 50
Μούργκας Αστέριος 20
Γκαζγκάνης Ιωάννης 20
Κοντογιάννης Βασίλειος 5
Σακοράφα Ευαγγελία 15
Σακοράφας Θεοφάνης 15
Γκουντουβάς Θεοφάνης 20
Παπαστεργίου Ελένη 20
Παπαστεργίου Πολύζος 20
Γκουγκουλιάς Αστέριος 50
Σίμος Γεώργιος 10
Ψαρρός Απόστολος 20
Μπουρονίκος Α. Χρήστος 100 δολ.
Καραλιάκος Κώστας 20
Τριφέρη Μαρία 10
Παπαδόντα Στογιάνοβιτς – Παρασκευή 10
Σακελαρίδης Αθανάσιος 10
Παπαδούλης Απόστολος 50
Καραμπατής Θωμάς 20
Καστώρη Σταματία 10
Μαντάς Δημήτριος 25
Δούκας Κωνσταντίνος (Φιλανδία) 50

 

ΠΙΣΩ